Trilobit XIX.
Rok: 1978

Trilobit: Agraulos ceticephalus

Rytíř: RNDr. Miroslava Kudělásková, CSc.

Pořádající ročník: Jaroslav Aichler, Miloslav Fábera, Jiří Fischer, Tomáš Jarka, Petr Jelínek, Drahoš Jobánek, Stanislav Mikolajek, Karel Rýda, Michal Vacek, Borek Veselý

Erb:

1978

Nové písně: Budu geolog, Dovolte bych, Exkurze, Je jaká je, Kárná, Kontaktní šafářův dvoreček, Menza, O tom jak..., Profluktuant, Revizor, Sen, Vzpomínka, Zelená

Program:

 

Úvodní řeč Trilobita XIX.

   Jmenuji se Agraulos ceticephalus a jsem již devatenáctý vladař mocné a ctihodné třídy trilobitů, u svých poddaných vyžaduji používat titulu Jeho Milost. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. Toto narození a celé mé životažití proběhlo zde, v Čechách. Byl to život dlouhý a velice pohnutý. V kvalitním stavu své žebříčkové nervové soustavy jsem ho přečkal patrně díky relativnímu klidu ve svém nejútlejším mládí, neboť střední akad byl v okolí Skryjů a Týřovic velmi pokojný. Vyrůstal jsem uprostřed početné trilobití rodiny bez přímých nepřátel, a tvorů mi tak lhostejných, jako jsou brachipodové, bylo rovněž velmi málo. Přestože nás sourozenců bylo milióny, nikdy jsme hladem netrpěli. První starosti začaly až koncem kambria, vyvrcholily v ordoviku. Zvláště počátkem ordovické éry mi několikrát notně vyschlo v krku. Za prvé to bylo proto, že se k mému rodišti Pod hruškou více než jednou nebezpečně přiblížil břeh a za druhé mi radosti jinošského věku neustále ztrpčovaly kolonie rozpínavých dendroidů. Zvláště na Dictyonemu flabeliforme – na tu naparáděnou, rozsochatou a přecitlivělou rašpli si velmi dobře pamatuji. Nejvíce mě rozčilovalo, že jsem byl proti ní úplně bezmocný, jsa zcela zakalen kaly pozemského moře. DO této pozice nezúčastněného pozorovatele jsem se dostal, zůstav nepochopen vlastní rodinou, která díky své bezpáteřnosti prokličkovala ve zdraví až do permu. Ostatně tento případ není v dějinách první ani poslední.

   Informace o událostech naší synklinální lože se ke mně dostávaly útržkovitě a opožděně prostřednictvím mých přátel nejvěrnějších.

   Výjimku tvoří pouze zpráva, která otřásla celým souvrstvím a rychlostí podélných seismických vln mi donesla informaci o násilném vstupu stratigrafických jednotek na naše území, který zapůsobil tak mocně, že toužebně očekávaná karbonská perioda se nedostavila. Zařadili jsme se tak proti své vůli na poslední místo v množství koksovatelného uhlí na jednoho trilobita, o nějž se dělíme s kulmskou Posidonií, jejíž obchodní duch ji seznámil s Janem Becherem. Tím si zejména v poslední době při úpravě cen etanolových výrobků značně přilepšila.

   Druhohory a třetihory byly pro mě obdobím vzestupu a když jsem si poprvé protře oči oslněné slunečním svitem čtvrtohor, spatřil jsem poprvé vás, tvory, kteří přestože teprve nedávno opustili brachiaci, považují se za pány tvorstva.

   Mám na svém hřbetě již padesát pět miliónů, sto osmdesát šest tisíc, osm set třicet sedm křížků, ale tak haštěřivý druh, jako jste vy, nepamatuji. Vaše krátká přítomnost je už natolik dlouhá a nekontrolovaná, že jsem přes svůj omezený rozhled rozhodl k neomezené vládě, jíž mě nezbavíte. Biolit, neutrony a mleté masové výrobky na mě neplatí.

   Tímto dnešního večera přejímám moc do svých rukou. Na počátku vlády se podržím jediného světlého bodu vaší historie a rozdám chléb a hry.

   Vítám zde přítomné hosty a zvláště rytíře.

   Povstaňte! Žádám vás, abyste minutou ticha uctili památku rytíře Bobina z Hexenschusova nad Fosilií.

 

Trilobití Tribuna (oficiální list veškeré paleozoické havěti)

Návrat delegace

  Včera se vrátila do vlasti oficiální delegace ichtyosaurů, kterou vedl předseda "Strany boje za osvobození Tethydy", její zasloužilý člen I. stulcissimus. Na pozvání Všeobecného lacertálního kongresu se v Gondwanské lidové bažině zůčastnila oslav desetitisíciletého výročí odtržení od Pangey.

Ceny přesličky opět stouply

  Od našeho stálého dopisovatele Belerosiphon gasiphormis z oblasti Culm-beds. - Po bezvýsledných jednáních mezi zástupci Coal measures a St. Etienne přistoupily obě strany k rezolutnímu kroku a zvýšily cenu přesličky o 2,5 Obolu za pud. Tato zpráva vyvolala v celém světě všeobecné rozhořčení a naši zpravodajové hlásí několik vrásnění a transgresí ve střední Evropě na protest proti neslýchané diskriminaci gymnospermophyt. Pouze v oblasti stabilních kratonů Ruské tabule a Fennosarmatie se ceny drží na původních úrovních.  

Ministr dopravy

  zaslal blahopřejný telegram želvě Gertrudě k třistapadesátým narozeninám. V telegramu vyjádřil obdiv zejména k úctyhodnému věku a životnímu stylu.

Náš fejeton

  Je nám snad naše životní prostředí lhostejné?

Na I. sjezdu společnosti pro ochranu životního prostředí konaného v Ronchampské pánvi bylo upozorněno na nepříjemné toxické plyny unikající z neřízené skládky většinou organických karbonských zbytků. Proti takovým přestupkům by se mělo zakročit rázně a jednotně, aby další pokolení nebylo ochuzeno o krásu Země a kvalitu naší atmosféry.

Černá kronika

  K politováníhodné události došlo včera v katastru obce Berjozovka. Notně podroušený mamut I.K.K. si včera v pozdních hodinách zkracoval chodník, minul se mostu a zřítil se patrně střemhlav ze srázu řeky Berjozovky, kde uvízl v ledové tříšti. Je to již třetí případ neštěstí pod vlivem alkoholu v této oblasti.

 

  Vzal Sudeticera a nezaplatil!

Nevděčný stařičký pedagog vymámil z důveřivého studenta pod slibem alkoholické lahve vzácný exemplář Sudeticera. Nevyplacený duch zmíněné fosilie bloumá mozkovými závity ubohého studenta a dohání ho k abstinentnímu šílenství.

  

Nové knihy

  V edici Věda všem obohatí předvánoční trh nová monografie známého paleozoického sexuologa O. Kumpery "Erotika v kulmu." Autor, známý již svými dřívějšími publikacemi, (Sex a paleozoikum, Dospíváte v hlavonožce) v této knize pojednává o intimním životě cephalopodů. Kniha je doplněna četnými černobílými i barevnými tabulemi kopulujících hlavonožců. další očekávaná kniha našeho autora "Tisíc a jedna poloha v neritiku" vyjde počátkem měsíce máje.

 

Scénář pasovacího řízení

 

Aktéři: J.M. Agraulos - pasující

            Dr. Kudělásková - pasovaná

 

Helfři, doneste pasovací bárku!

Doktorko Kudělásková, naloďte se!

Sedněte si!

Doktorko Kudělásková, vstaňte! Uvědomujete si závažnost tohoto našeho rozhodnutí? Jste hrdá na to, že jste první ženou na světě, kterou Jeho Milost poctila svou přízní a povolala vás do řad rytířů?

Sedněte si!

I přesto, že rozhodnutí bylo již učiněno, nechám hlasovat.

Doktorko Kudělásková, postavte se!

Kdo je pro?

Posaďte se!

Vstaňte!

Kdo je proti?

Sedněte si!

Povstaňte!

Kdo se zdržel?

Povstaňte všici!

Odhlasováno.

 

Helfři, odhalte erb!

Doktorko Kudělásková, již jen poslední krok vás dělí od jmenování. Patřete na svůj erb a vyložte přítomným rytířům jeho obsah.

 

Galerie

Foldyna1 Foldyna2 Foldyna3 Foldyna4 Foldyna5 Foldyna6 Kumpera

 

Fotografie:

Konání XIX. Trilobita předcházelo... přípravné období  Jeho Milost v civilu... ... a před tváří poddaných. V Bystřici nad Pernštejnem byl pro připravovanou akci vyvinut a postaven unikátní čtecí stroj pro ty, co neznají nebo si nepamatují texty písniček. Pro akci bylo připraveno plno fotek ze školního života, obrázků, koláží a jiných znevažujících materiálů. Ty se pak staly předmětem zájmů dotčených pedagogů. 23 halířů, 23 halířů... tolik nemám. Vedle dobrého vína byla pro vlastní průběh Trilobita připravena hojnost dobré krmě. Všem chutnalo. Někteří nejmenovaní členové pedagogického sboru působili dojmem, že už skutečně dlouho nejedli. Vysvětlivky k obrázku: 1 - Zdeněk Vašíček 2 - polívka 3 - náhodný vzorek znělce (fonolitu) Přišel den "D" a konečně to začalo. Na trojáku v 5:30. A v 6:30. Motto: Místo ranní rozcvičky, Nošovice z ledničky. A potom začal vlastní program. RÁNO NA KOLEJÍCH. Rána jsou krušná všude nejen na kolejích... Opuštění postele může ráno výrazně urychlit příchod uklízečky. Ta ví skutečně ... všechno. Moudrý výklad uklízečky byl náhle přerušen neskutečnou vřavou. To skupina zdivočelých indiánů unesla Palase Athénského a připoutala ho prádelní šňůrou k mučednickému kůlu. Zatím se nebohý pseudoekonom ještě směje, ale to netuší, jaká šílená muka ho čekají! Volná chvilka v programu byla vyplněna módní přehlídkou. Model prospektor zaujal. Model Kulmský švihák pro spodnokarbonské specialisty Model Ivanka, určený k representativním účelům pro méně representativní geoložky. Model Tropic pro práci v rovníkových oblastech a v Yeseniky Mts.Jobec předvedl slušivý úbor geologického exkurzanta. Módní přehlídka utekla jako voda. A tu přichází Rada starších a vynáší verdikt nad nebohým pseudoekonomem. Bude mu ustřižen ... konec kravaty. Na scéně se objevuje vzorek podivné tekutiny nejasného původu. Profesionál z nejpovolanějších  podrobuje vzorek posouzení. Výsledek expertýzy je překvapivý. Jedná se o ... ranní moč. Odborné disputace pokračovaly.Rozprava se rozvinula nad podezřelým vzorkem (kusem betonu s čouhající  armaturou). Ukázalo se, že se jednoznačně jedná o vzorek rudy typu Lahn-Dill. Záběry ze Soutěže o kvalitnější vykouření. 8. šluk v soutěži Kdo nejrychleji. V soutěži o nejrychlejšího šluka "vytáhl" bezkonkurenčně nejrychleji klejku Jaroslav Havelka z Pecky. Hitem večera se stala píseň Je jaká je v přednesu Agraula a trojice lepých děv. Hitem večera se stala píseň Je jaká je v přednesu Agraula a trojice lepých děv. Hitem večera se stala píseň Je jaká je v přednesu Agraula a trojice lepých děv. Řád Pedagogického imága dostal a kopnutím do pigidia převzal oblíbený asistent "Žvejkačka". Dr. Marek vyznamenám Řádem exkurzního vlka. Bojte se mého hněvu, humři. Povyšuji tě do stavu kosa. Nakopnutím do pigidia povýšil Agraulos všechny přítomné humry na kosy. Skvělé výsady se dostalo chcíplinoznalci Vašíčkovi. Získal doživotní právo, omýt si jednou ročně na trilobitech nohy v čerevném vínu. Pro odlehčení programu byla zařazena hudební vložka. Vrchol večera nastal. Letošním rytířem se stane... Slávka z pleochroického dvora!!!  Absolutní vrchol večeřa! Novopečná rytířka Slávka je pasována na rytířku. Novopečená rytířka Slávka z pleochroického dvora obdarovává lid geologický v průběhu triumfálního pochodu.