Trilobit XXIII.
Rok: 1982

Trilobit: Amphytrion radians

Rytíř: Ing. Břetislav Adamus

Erb:

1982

Nové písně:

1. píseň, 2. píseň, 3. píseň

Program:

 

Úvodní řeč Trilobita

 

   Vědom si všech nešvarů mých předchůdců, kteří negativně ovlivnili vaše osobnosti, i když to zcela jistě nebylo jejich úmyslem, předstupuji před Vás jako panovník, s přesvědčením spravedlivě hájit zájmy poctivých poddaných a tvrdě trestat každou neposlušnost, či dokonce zpupnost darebáků, kteří ohrožují náš šťastný vývoj.

   Mám rád smějící se lidi, šum perlivého vína, a dobrou zábavu, a proto pijte, hodujte a veselte se!!!

 

Fotografie: