Trilobit L.
Rok: 2009

Trilobit: Rejkocephalus rotundatus

Rytíř: Ing. Luděk Kovář, Ph.D.

Pořádající ročník: 

Erb:

2008

Nové písně: Remake - Bedna, Slavíci z Poruby

Program:

1.Úvod

· dokumentární film

· proslov J.M Trilobita l., přípitek, oslavení 50 let

3. Gaudeamus Igitur, Geologická hymna

4. Pochod s erby, minuta ticha

5. Píseń- Slavíci z Poruby, Carbon, Drakovská

6. Hornicko - geologický tanec

7. Píseň – Geofyzikální, Informační

8. Večeře   

9. Píseň o rytíři Ráďovi

10.Tři zlaté vlasy děda Vševěda

11. Píseň-Můj milý taháku, Můj ideál

12. Svatá Barbora

13. Rytířské klání

14. Píseň – Jako jedna velká rodina

15. Pantomima

16. Píseň - Včera jsem byl profilovat

17. Přestávka (10 minut)

18. Píseň - Když jsem já šel tou menzovní bránou

19.Určení fyzikálně - technických parametrů ňader

20. Píseň - Kterak se stal humanista geologem

21. Strážce pečeti
22. Píseň – REMAKE-BEDNA

23. Mareček trošku jinak

24.Píseň - hydrogeo

25. Předávání řádů

26. Píseň - Kanafaska
27. Pasování kosů, kosí tanec, scénka

28.Píseň - Alenka z říše Divů

29. Představení rytíře, pasování rytíře

30. VOLNÁ ZÁBAVA

 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

 

strana 1, strana 2, strana 3

 

 

Rytířské klání

 

Pomůcky:

- ctnostná panna (dobrovolnice z našich řad)

- něco jako perníkové srdce velké rozdělené na 3 díly

- 3 rytíři (ideálně dobrovolníci)

 

Uvedení:

 

Trilobit: „Vážený lide geologický. Já, Jeho Majestát Trilobit L., tímto vyhlašuji rytířské klání a vyzývám 3 dobrovolníky z řad rytířů řádu geologického, aby předstoupily a utkali se o svou čest.“

 

(ideálně se přihlásí 3 dobrovolníci, pokud ne, pokračujeme dále)

 

Trilobit: „Abychom přiblížili rytířům jejich úkol, nejde o klání fyzického rázu. Naši rytíři jsou velmi udatní, o čemž nikdo nepochybuje a je není tedy třeba aby se utkali v souboji. Klání bude jiného rázu.

Ke ctnostem rytířstva patří kromě chrabrosti, také dvorní manýry. Mezi těmi nechybí schopnost dvořit se ctnostným pannám a opěvovat jejich krásu. Předmětem klání tedy je dvoření se a odměna vítězi bude srdce ctnostné panny.“

 

(předstoupí dobrovolnice, ctnostná panna – jestli se v tuhle chvíli nikdo nepřihlásí dobrovolně, jeho majestát předvolá, nebo se na to vykašlem a když to bude možné, jedem dal)

 

Trilobit: „Aby rytíři mohli bez okolků započít, připravili jsme pro ně 3, pro každého jednu, krátké opěvné básně, s jejichž pomocí se pokusí získat přízeň této krásné dívky na svou stranu. Ta pak sama rozhodne o vítězi a tom, kdo získá její srdce.“

 

(rozdají se)

 

Trilobit: „Nechme nyní rytíře na moment nahlédnout a přečíst si svou báseň, aby byly na klání připraveni.“

 

(Chvilka během které J.M.T.L. požádá o klid při klání)

 

Trilobit: „Klání může začít!! Rytíři 1 předstupte“  (pak dále postupné předvolávání)

 

Rytíř 1.: Mám naši Zemi tuze rád.

             Stejně jak skvosty, které umí dát,

             já přeji si Tvé krásy znát,

             a jako důl Tě dobývat.

 

Rytíř 2.: Po Tvém boku, chtěl bych být,

             a dnem i nocí s Tebou bdít.

             Chci Tvé srdce rozeznít,

             a vrt Tvůj něžný vystrojit.

 

Rytíř 3.: Tvá šíje září do dáli,

             jak skvostný mramor z Carrary.

             Snad nejsem rytíř troufalý,

             když toužím zmapovat Tvé útvary.

  

(snad přijde i nějaký potlesk a pak panna přijde k J.M.T.L. a něco mu pošušká)

 

Trilobit.: „Děkuji vám, rytíři, že jste prokázali své kvality. O výsledku klání již bylo rozhodnuto. Naše ctnostná panna má pro rytíře slabost. Dá tedy své srdce všem.“

 

(rozdá nějaké to velké perníkové srdce rozdělené na 3 díly)

KONEC

 

Představení rytíře

(Obr1) Náš kandidát je o 540 225 628 let 4 měsíce a 1 den mladší než Jeho Majestát Trilobit L. Čili již všichni víme že na den tento budoucí geolog vykoukl 25.2.1963. Z jeho předškolního věku známe jen útržky a tak můžem pouze spekulovat že už při stavění báboviček se snažil přijít na to proč někdy drží a někdy ne a tím si podvědomě určil svůj geologický osud.

Základní školu Matiční 5 zvládnul, stejně jako i Střední průmyslovou školu chemickou, kde se správně rozhodl nezůstat chemikem a po maturitě zkusil štěstí na nějaké VŠB v oboru ložisková geologie.(obr2) Zde později dokonce získal titul Ph.D. Můžeme opět spekulovat,(obr3) že vojenská služba v Žilině ho výrazně poznamenala, jelikož až dodnes si tajně slepuje modely vojenských letounů.(obr4)

Po absolvování VŠB nastoupil do Geologického průzkumu Ostrava.(obr5) Firma však změnila název na UNIGEO, což se nejspíš našemu kandidátovi nelíbilo a tak v roce 1996 spoluzaložil soukromou geologickou firmu K-GEO s.r.o., která svůj název nezměnila a tedy v ní náš kandidát pracuje dodnes.(obr6) Tato firma má kolem sebe několik nevyjasněných otazníků o kterých se taktně mlčí. Tajný zdroj například prozradil, že čerstvě nastupivší zaměstnankyně vzápětí zase odešla kvůli nečekanému těhotenství. Kdo za tím vším stojí nevíme a spekulovat v tomto případě raději taktně nebudeme. Náš kandidát navíc od letošního roku předává své znalosti a zkušenosti dychtivým studentům naší geologické fakulty.

(obr7) Je cca 18 let úspěšně ženat a radost mu dělá 16-ti letý syn Martin a 13-ti letá dcera Lucie.

Jako správný geolog projevoval zájem o přírodu neživou,(obr8) což se projevilo sběrem mrtvých brouků a samozřejmě šutrů, které dlouhou dobu sám aktivně vyhledával. Za brouky a geologickými zajímavostmi s oblibou vycestuje i do zahraničí – např. Srí Lanky, Arménie, Sicílie. S živou přírodou se mu až tak nedaří, čehož je důkazem neúspěšné pěstitelství bonsají.

Nebojí se experimentovat,(obr9) což dokazuje jak svým vařením, tak i experimentální konzumací.(obr10) Takové kuře na medu a dokonce různé variace mořských potvor nejsou pro něho žádnou neznámou.(obr11) Od mládí byl členem turistického oddílu(obr12)  Kamarádi táborových ohňů kde to s přezdívkou Lobo dotáhl až na člena vedení.(obr13) Odtud i nejspíš pramení jeho vášeň pro hru na kytaru, country a folkový zpěv. Říká se že nerad řídí podle GPS, což buď neumí nebo mu to nedovolí jeho hrdost, kdy jako správný turista (obr14) a přítel táborového ohně samozřejmě vyhledá cestu v mapě. Nemá rád vodu a téměř neplave. Volné chvíle si tedy raději zpříjemňuje fantasy a strategickými hrami. Z cizích jazyků upřednostňuje nejspíš němčinu,(obr15) jelikož v alkoholovém opojení preferuje německou konverzaci.(obr16)

Kandidáta jsme zvolili díky jeho zajímavým a do praxe velice užitečným HGIG radám, zvláště pak díky poučným obrázkům, (obr17) které i laik na první pohled pochopí. Z tohoto obrázku samozřejmě každý hned porozumí funkčnosti vsakování. V detailu(obr18) je vše ještě jasnější.

Takže toť byla stručná charakteristika našeho kandidáta a nyní prosím osobu, která si myslí že je hodna tohoto popisu, ať předstoupí. (Obr.19)

 

Fotografie:

 

 

        

            

 

 

Videa:

 

video 1 (99 MB), video 2 (156 MB)