Trilobit LI.
Rok: 2010

Trilobit: Trochurus speciosus

Rytíř: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Pořádající ročník: 

Erb:

2010

Nové písně: Ach ty zkoušky povinné, Severní oblast je krutá

Program:

Plán večera:

 • Ovládnutí slavnostního večera jednapadesátým trilobitem

 • Proslov J. M. Trilobita LI.

 • Gaudeamus Igitur,  geologická hymna

 • Slavnostní pochod s erby

 • Píseň

 • Geologický průzkum načerno

 • Píseň

 • Něco dobrého do žaludku

 • Píseň

 • Variace na volné téma

 • Píseň

 • Trilobitův myšlenkový test

 • Píseň 

 • Pauza pro zvodnění horizontu silným alkoholovým koncentrátem 

 • Podzemní zásobníky

 • Píseň

 • Předávání řádů

 • Píseň

 • Těžký den geologa Hynka

 • Píseň

 • Dařbuján a pandrhola

 • Pasování kosů

 • Představení rytíře, obhajoba erbu a možná následné pasování rytíře

 • veselení a oslava nového rytíře

 

úvodní řeč

Slyšte tvorové geologičtí!

Já, příjmením Trochurus a speciosus křestním jménem, jsem byla nečekaně probuzena jedním zástupcem poddruhu Homo sapiens sapiens ze slastného spodno až středněkambrického paleospánku.

I když byl kambroútvar relativně tektonicky klidný, občas nás, rodinu Trochurusů, zaskočily náhlé regionální vrásnící pochody, které u některých starších samců vyvolaly stejně náhlé přechody.

Rodina Trochurusů patřila ke starým rodům a vlastnila rozsáhlá území divoké Severní Ameriky, hinduistické Indie a Sibiře. O naší rodině se také někdy jízlivě říkalo, že kam prý naše kloubně spojená článkovitá panožka vstoupila, tak tam po mnoho let ani stéblo biophytonu nevyrostlo. Ve své době jsme byli členy nejkrásnější, nejvyvinutější, nejinteligentnější a nejvlivnější politické paleostrany s názvem Trilobitha. Marně se nám snažili konkurovat primitivní ramenonožci se svými 30 % a archeocyatidi. Jak už to, ale v geologii obvykle bývá, tak jsem se jednou večer opět připravovala ke spánku s plnou trávicí soustavou po těžce prožraném dni. Náhle jsem zaslechla valící se smrtící turbiditní proud, spuštěný nikým nečekanou vlnou tsunami. Byla jsem tak vyděšena, že se mi ani nepodařilo nasednout na kolem proplouvajícího zmateného nautiloida. Byla jsem tedy pohřbena spolu se svými zákonnými i nezákonnými manželi, vlastními i nevlastními dětmi a zbylou faunistickou verbeží v hermeticky uzavřeném sarkofágu a během let na nás sedaly tuny a tuny a tuny a tuny prachu času.

A nyní jste se všichni stali dobrovolnými svědky činu, kdy tento lidský narušitel naboural do mé chitinové kutikuly, čímž způsobil celkovou aktivaci mé žebříčkové nervové soustavy, což vedlo k iniciaci života v mém článkovaném těle až po nejspodnější osten na mém pygidiu. Za tuhletu bezmeznou neomalenost se přesto na vás nesnese krutá kletba, ale stihne vás spravedlivá odměna.

Proto nyní slyšte, vážení rytíři, mistři, velmistři, magistři, vědečtí učenci a učedníci, jakož i humři cechu geologického, já, Trochurus speciosus, jsem byla jednomyslně a dobrovolně zvolena svým předchůdcem Rejkocephalusem rotundatusem, absolutním monarchou, abych se ujala ochrany nad svými geologickými dospělci a larvami jakožto J. M. Trilobit LI. (jedna padesáty). Proto mě převelice těší hojná účast veškerých vývojových stádií geologů, kteří mi svou přítomností a doufám, že i následnou aktivitou, zpříjemní první den mé vlády na této kvartérní lokalitě.

Ale jakožto vládkyně, lpící nad vážností stavu a nesmrtelností říše Trilobita, budu krotiti bujnost vaši a budu taktéž vyžadovati plnění psaných i nepsaných práv a povinností, aby následovníci mí i vaši jen s úctou a pokorou vzpomínali na skutky mé i vaše.

Toť je vůle naše, J.M. Trilobita LI. (jedna padesátý)

TROCHURUS SPECIOSUS

 

scénka Geologický průzkum načerno 

Obsazení:  Eva a Vašek, Roman (otec), Aranka (matka), Zlotán (nejstarší syn), Fero (syn),  Ferero (švagr), Rošé (dcera – imaginární - nevystupuje), Eržika (dcera), Demeter (syn)

Rekvizity: cikánův barák (stůl, dva klacky, provaz, plátno 5x ), oheň (stluče se ze dreva hranice, a pak se dá na zem a pod ni se může dát světlo)

 

Scéna začíná

(Na louku kráčí skupina kočovných cikánů,  za sebou vlečou kárku s pytli plných věcí a dřevem na oheň,  uvidějí na starý opuštěný barák, který budou skvotovat. Hodí věci do baráku, udělají oheň a budou tančit a hrát cikánské písně, u ohně. Aranka je v baráku položí si věšteckou kouli na stůl a začne se do ní dívat (ruce má kolem koule), banda u ohně zbystří, přestanou a přesunou se k ní, Aranka říká)

Aranka: Je tedy nějak černo, odstupte dál, nevidím

(cikáni jdou zpátky k ohni)

Aranka: vidím příchod snadno vydělaných peněz,  za pět, čtyři, tři, dva, jedna..

(Eva s Vaškem celou dobu stáli u vchodových dveří a čekali až aranka dopoví  jedna a vyjdou směrem do placu mezi lidi (prostředkem, zaleží na uvážení) a bavějí se o domečku jak bude báječný, že se těší atd. dojdou na pozemen, stojí a dívají se okolo, Roman za něma běží)

Roman: co tady robíte?

Vašek: jsme majitelé pozemku, a budeme zde stavět

Eva: Vašek teď dost vydělává, šikula jeden

(Eva a Vašek se k sobě přitisknou, Romanovi se zatočej dolary mezi očima, a začne nad něčím uvažovat)

Roman: a co budete stavět?

Vašek: barák

Roman: spíš tak těžní věž? Néééé

Eva: jak to myslíte?

Roman: tady všude je černý uhlí, nevidíte ten výchoz?

Vašek: jakej výchoz?

Roman: no černý uhlí, ne

Vašek: jako že tady nějaké ložisko?

Roman: hele motýlek (a ukazuje prstem kde letí – čelem do sálu)

(Vašek a Eva se otočí směrem do sálu a hledají motýlka, usmějí se a volají jééééééééééé)

(Roman vytáhne z kapsi kámen a odhodí ho do boku tak aby to sál viděl, až spadne kámen na zem tak řekne)

Roman: tady je výchoz, našel jsem ho, (Roman roztáhne ruce a bude ukazovat kde vede všude ložisko), tady všude je ložisko

Vašek: a jak to víte?

Roman: jsem cikán, ja vím všechno, ne

Evička: já se bojíííím

Roman: nebojte paninko, já a moje rodina vás zachráníme, děláme geologický průzkum

Vašek: co děláte?

Roman: všechno od geofyziky až po věštění, všechno pořešíme, není problém, ne, i kulaté razítko trilobita dáme, ne

Vašek: peněz máme dost, proč to nezkusit

Eva: já se bojíím

Roman: demeter, přines ten meter, a poměř to tu

(demeter běží s metrem, doběhne k Evě a začne ji měřit hrudník, když doměří tak se chce přesunou dolu s metrem, ale Evička ho odstrčí a řekne)

Eva: já jsme Eva, žádná lacná děva (Eva vlepí demeterovi facku, demeter spadne na zem a leží, eva se nad něj nakloní a řekne)

Eva: laskavě ty elevace a depresní kužel nech být

(Demeter si klekne na kolena a začne chaoticky na zemi něco měřit, blázněně a všude, podívá se na Ronama a řekne)

Demeter:  hej Romane, nechtělo by to do začátku spíše tu geofyziku, zavolej zoltána

Roman: Zoltán, nebéééékej, máš tu kšeft

Zoltán: bracho demetere, doveď je ke stánku, vybereme nějakou tu metóóódu

Roman, Demeter, Eva, Vašek, jdou ke stánku, z toho se odloučí Roman, demeter, a jdou zpátky k ohni, zoltán čeká za stánkem..)

 

Geofyzika

metody: geoelektrika - vánoční blikající světýlka (Světýlka jsou umístěné na opasku spolu sk rabičkou i s elektrikou, tak aby držela, Zoltán běhá po sálua měří stylem jako kdy by ho ty žárovky pálily do zadnice, a taky si u toho drží zadek, a tak zaběhne mezi stoly a doběhne k Vaškovi a Evě)

        auromagnetometrie  - Letadýlko – (tak si létá nad sálem s kloboučkem z alobalu a krabicku ná na pasu (na pásku) , zastavá se, udělá holubičku, máchá rukama a řekne, tady je nějaká silná anomálie, po změření doběhne k Vaškovi a Evě)

        seismika - Gymnastický balón (Zoltán si vezme z poza stolu gymnastický balón, dá ho do prostoru před stánek, zavolá Eržiku ať jde k němu, eržika přiběhne, Zoltán ji vysvětlí co má dělat, Zoltán si vezme do ruky krabičku a druhou rukou chytne ze zhora hlavu eržiky jako že bude snímat ty vlny, tak si oskáčou kousek sálu, po změření půjde k Vaškovi a Evě)

(Zoltán je za stánkem a Eva s Vaškem stojí před stánkem a dívajíce na cikána)

Zoltán: tu mám euromagnetometriju, geoelektriků a seismiků

Vašek: my chceme tedy všechny vaše metody

Zoltán: není problém, s prací v těle jsme se narodili, ne, bez práce nejsou doláše, na podpoře nám nedaj už ani lahváče, ne, tak začnem ne, tou aeromagnetometrijou, ne

(Zoltán se podívá na louku a řekne)

Zoltán: vidím tu jeden profil, druhej tu, třetí tu, další profil..

Měří se profily letadýlkem

 (Zoltán si tak létá nad sálem s kloboučkem z alobalu a krabicku ná na pasu (na pásku) , zastavá se, udělá holubičku, máchá rukama a řekne, tady je nějaká silná anomálie, po změření doběhne k Vaškovi a Evě)

Zoltán: to máme teda tu jednu metóóódu, jdem tu geoelektriku, ne

 (Světýlka jsou umístěné na opasku spolu sk rabičkou i s elektrikou, tak aby držela, Zoltán běhá po sálua měří stylem jako kdy by ho ty žárovky pálily do zadnice, a taky si u toho drží zadek, a tak zaběhne mezi stoly a doběhne k Vaškovi a Evě )

Zoltán: to máme teda tu druhou metóóódu, jdem tu seismuku, ne

(Zoltán si vezme z poza stolu gymnastický balón, dá ho do prostoru před stánek, zavolá Eržiku ať jde k němu, eržika přiběhne, Zoltán ji vysvětlí co má dělat, Zoltán si vezme do ruky krabičku a druhou rukou chytne ze zhora hlavu eržiky jako že bude snímat ty vlny, tak si oskáčou kousek sálu, po změření půjde k Vaškovi a Evě)

Zoltán: už to mám všecko naměřené, ne, v cimře na špalku to všechno vykutím, nebojte se paní a pane všechno bude v pořádku, ne

Zoltán:  teď platit, ne, (zoltán bude počítat) tak to máme jeden balón, světýlka, letadýlko, koštuje to rovných 1800 korun, ne

Vašek: není to nějaké laciné?

Zoltán: tak to dáme za tři litry,ne

Vašek: no to by už šlo

(vašek vyndává prachy z kapce a dává cikánovi)

Eva: a to je všechno co máte?

Zoltán: ne teď idem za mojim bratrem fero a on urobý další věci, ne

(Zoltán se dívá na Fera a říká)

Zoltán: fero máš tu robotu, rob něco a nelelkuj, ne

(Zoltán jde ke své smečce k ohni, ke stánku nabíhá, eva s vaškem čekají před stánkem)

 

Hydrogeologie

Metody: virgule

Fero: počkejte chvilku, ne,  vezmu si jenom své nádobíčko, a vypátráme tu spodní vodu, ne,  mám tu někde svůj nový vercajk

(ráfek vod kola s výpletem bude schovaný pod stolem, fero si ho položí na stůl a vyndá si z něj dva dráty (dráty budou připravené volné) a kleštěma nebo rukama je ohne do písmena L, krabičku upne k pasu a jde měřit)

Eva: vašku mě se to tu moc nezdá, pojďme domu

Vašek: ale evičko, taková ceny, tu v Čechách nikde nenajdeš

Eva: vrrrrrrrrrrrrrrrr vrrrrrrrrrrrrrrr (nahlas s naštvaným výrazem, )

Vašek: nezvoní my telefon, neslyšela jsi vibrace?

 (Evička se na Vaška mile usměje)

Vašek: asi ne

Fero: hej tady je nějak moc anomálií, tady jedna, tady druhá, třetí, čtvrtá

(na stole jsou džbánky s vínem, obejde min. 4 stoly a zastaví se u gremeli, vyndá s kapsi sklénku a naleje si čistého vína, ochutná,  a na to eva s vaškem reagují)

Eva: co to děláte, vy tu pijete alkohol?

Fero: néééééé testuju PH, ne

(fero pořád měří a po chvilce pronese)

Fero: dneska je nějaký špatný tlak nebo bio 5, asi, je podmrakem a vyrgule jsou asi pokažený, ne

(dva cikánci drží mrky při dělané na klacku a jeden znich rozprašovačem fera postříká a bude dlouho stříkat tím zoprašovačem aby sál dobře viděl, směřují směrem k vaškovi a evě, ale mraky jsou pořád uněho)

Fero: jsem nějak moc spocený, a unavený jak cyp, nic séfe, dnes to už nejde, přijďte zítra to už budu ve formě, ne, ale bude to za 1800, ne

(fero má nastavenou ruku, vašek vyndává prachy z kapce a dává cikánovi, mrak stříká po ferovi vodu na obličej)

Eva: no Vašku, snad mu to nechceš zaplatit?

Vašek: proč bych mu peníze nedal, vidíš jak se snažil, úplně z něj leje

Fero: šéfe všechno je v pořádku, pojďme za švagrem fererem, jen doufám, že nebude ze starou rošér

 

Vrtání

Ferero: čůs fero

Fero: čus Ferero

Ferero: co je fero, zase makat, vždyť neděláme nic jiného, ne, všude samá robota, ne,  hej fero, tak je vem k ohni, ať si trosku zaskotačíme, ne

Vašek: tak co evičko dáme si kolečko

(Eva se podívá na osazenstvo u ohně, a řekne)

Eva: bolí mě noha, a navíc na to nemám střevíce, byla bych radši, kdy by se měřilo

Fero: hej ferero nevymýšlej, kopni do vrtule, ať zarobíš též nějaké chechtáky, ne

(fero pujde k ohni za ostatními, Ferero běží za evou a vaškem)

Ferero:  tak mě tu máte, ne, jsem Ferero, tu hlavní vrták, komu mám vyvrtat tu ďuru?

Eva: nám, nám

Ferero: ty můžeš jít, ne (ukáže na vaška), a ty tu zůstaň (ferero to říká evě),  já si mezitím připravým to svoje kladivo

Ferero: tak paninko dáme to s výplachem nebo nasucho, ne?

Eva: jakže?

Ferero: jak se tu dívám do toho širého okolí, tak bych dal s výplachem, ne?

Eva: cože?

(ferero se drží za hlavu oběma rukama)

Ferero:  vlastně paninko, výpalch jsme včera večer vypotřebovali se starou rošér při vrtání

Eva: jak to že?

Ferero: jak to že, dnes je čtvrtek, ne, včera byla středa, vrtat bylo třeba, ne

Eva: aha

Ferero:  tak jdem na to, ne

(ferero jde do placu, rozhodí síť, vezme trojnosku a skladivem a jde vrtat, na jednom vrtu pustí kladivo 10 krat, druhej vrt to samé, Ferero řekne)

Ferero: jde to pomalu, tak to trochu urychlíme, ne

(fero vyndá z poza stolu skákadlo a začne skákat po té síti, a naváže tam kde skončil s tím kladivem, vybulí se, podívá se na skákadlo a začne řičet)

Ferero: nástroj zničený, ne, já jsem též zničený, to měření bude za 1800, to vrtné kladivo za 10500, celkem to bude 20500

Eva: ale není to nějak moc?

Ferero: paninko, ale podle našeho zákoníku musím ještě zrobit sanaci, ne

(vašek mu dá prachy a poděkuje, ferero zavolá)

Ferero: Aranaka, umí hula hop

(aranka z ohne zavola piri pi pi (podle písně Ivana Hlase), a pochopí, že je to na ní a jde za Vaškem a Evou)

 

Výpočet zásob

(aranka si připravý na stůl věšteckou kouli, zapálí vonou tyčinku a podívá se na Evu s Vaškem)

Aranka: Všechno naměřené máme, a co nemáme, to doděláme, a výpočet zásob bude hotový, ne

Vašek: ale máte za sebou brutální, brutální praxi?

Aranka: ale ovšem drahoušku, v Rumunsku, na Ukrajině, v Číně, a taky trochu na slovensku

Vašek: vypadá to, že konečně budeme v dobrých rukou

Aranka: drahoušku, ukažte mě ruce, podívám se na vaši budoucnost, ne

Eva: čí ruce? Moje nebo Vaška?

Aranka: vaše drahoušku

(Eva dává cikánce ruku)

Aranka: jak se dívám na tu dlaň, bude mít 5 dětí, a činný důl na černý uhlí, ne

(Vašek se lekne co uslyšel)

Vašek: a není 5 dětí nějak moc?

Aranka: ale drahoušku, já mám 5 dětí a je to furt málo, ne

Eva: a co to je za kouli na tom stole?

Aranka: drahoušku, to je věštecká koule, používá se na výpočet zásob, ne, je to jednodušší než všechno složitě počítat, ne, tu všechno vidím, ne

(Aranka se dívá do věštecké koule, a krouží kolem ni rukama)

Aranka: vidím, vidím, nic nevidím, jen tmu, asi jsem už moc hluboko, si budu muset na to posvítit, ne

(Aranka si nasadí na hlavu čelovku a rožne ji)

Aranka: vidím, vidím, zase tmu (vyjeveně se na tu kouli podívá a diví se že nic nevidí), že by ta blbá koule byla rozbitá (poklepe na ni a věští dál), ne není, aha to byla ta sloj, koukám 10 metrů mocná, ale As 50%, koule jedna trošku víš, a to As menší, ne

Aranka: vidím tu další sloj, je mocnější, uhlí antracitové, týýýýýý jóóóóóó´ dokonce i  izolonie, už je to rozblokováné, dva překopy vyrubané, všechno to tu vidím, ne

Aranka: tam 

Aranka: ale drahoušku

 

scénka Podzemní zásobník Chyťprd 300000

Obsazení: horst fuchst a gabi, 3 broučci (plniči zásobníku) (3 broučci=30% kapacity zásobníku)+2 navíc (1 = 20% kapacity – buchtička, 2 = 50% kapacity zásobníku - tommy), 3krmici, 2 roztleskávačky 

Rekvizity: 8 židlí, kadibudka (pro 5 broučků) a další součásti pzp, oblečení normal, 3 bílé pláště (pro krmnou četu), 3 brindáky

3 brouci (plnici zasobníku) – oblečení normal, ale budou nacpaný, jako tlustí?

http://www.youtube.com/watch?v=H3Fo1zHJIQc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vtEMEneTFiU

http://www.youtube.com/watch?v=dXbFU5W7jjE

http://www.youtube.com/watch?v=1SstbdvFxPo

Děj:

Dva uvádí, prezentují a prodávají novou technologii biopodzemních zásobníků, v sálu jsou posluchači prodejní akce.

Scénka začíná

(Znělka teleshoppingu, po skončení znělky do sálu nabíhají Horst a Gábi)

horst: Dobrý večer srdečně vás vítám, jsem horst fuchst a tady je moje kolegyně gabi

gabi: ahoj všichni tady v sále.

horst: jistě jste všichni zvědaví proč jsme si vás dnes večer pozvali

gabi: oóóóóóó sama nevím, horste, ale jak tě znám, ty máš určitě pro nás schovaný nějaký ten zlepšováček, že?

horst: je to tak gábi, je to určitě něco co tobě i ostatní ušetří namáhavou práci, ale hlavně peníze

gabi: to zní skvěle horste, kdo by v dnešní době nechtěl ušetřit peníze,

horst: ale to není všechno gábi, nejen že ušetříte, ale pomocí našeho produktu ještě vyděláte

gabi: tak už nás nenapínej horste, co to teda je?

horst:  To co tady vidíte, to je chyťprd 300000. Chyťprd 300000 je první biopodzemní zásobník na světě, postavený podle nejnovějších technologii navrženými studenty 5. Ročníku geologického inženýrství z VŠB-TUO.

gabi: a proč označení 300000?

horst: protože je schopen pojmout až 300000 prdů

gabi: no to je skvělé horste, a jak toto složité zařízení vlastně funguje?

horst: ale gábi, toto zařízení je tak jednoduché, že jej pochopí skoro každý člověk s průměrnou inteligencí

gabi: takže to pochopím i já horste?

horst: řekl jsem skoro každý gábi

gabi: ale hoste ty nás pořád napínáš jak kšandy

horst: tak jo gábi nebudeme chodit okolo horké kaše a mazat si med kolem huby a přejdeme rovnou na náš podzemní zásobník

horst: Chť prd 300000 je rozdělen do tří fází, z toho každá fáze na sebe plynule navazuje, pro demonstraci jsem si pozval tři lidi z našeho týmu.

(Tří lidi (broučci) si sednou na připravené židle a čekají na krmnou četu)

gabi: ale horste proč zrovna lidi, neprdí více zvířata? Třeba opice?

horst: ale gábi je statisticky dokázáno, že člověk vyprodukuje za svůj život až desetkrát více prdů než tebou zmíněná opice. Což znamená, že proprdí asi jednu třetinu svého života.

gabi: chceš říci horste, že já svou třetinu života jen proprdím

horst: je to až k nevíře, ale je to tak gábi.

horst: přejděme tedy k první fázi, která spočívá v krmení

 

1 fáze – krmení

Cíl: broučkům je podáno krmivo pro větší plynatost.

(Jsou připravené tři židle, na ně si sednou tři broučci, sedí zpříma a čekají na krmnou četu, mají na sobě brindáky. Krmná četa (oblečena v bílých laboratorních pláštech-nebo nějak se použijou prostěradla z první scénky) přichází k broučkům, v ruce drží, trychtýř a kanystr, zastaví se u nich po levém boku, aby bylo vše dobře vidět, a zasune do úst broučkům trychtýř, zvende kanystr a bude lít do vyprázdnění. Po skončení krmení četa pohladí broučky a řekne jim jak jsou šikovní, že všechno snědli.)

(Krmná četa nastupuje, a začíná krmit)

gabi: ale horste nejsou tři lidi málo?

horst: víš gábi, někdy méně znamená více, ale teď vážně, náš zásobník je navržen tak, aby pro jeho minimální chod, což odpovídá 30% jeho kapacity, byli tři lidé dostačující

gabi: čím je tedy možno krmit?

horst: no gábi, ze všeho co jen trošku nadýmá, to znamená hrách, čočka, fazole, soja, cibule, česnek, vajíčka, veškeré mléčné výrobky kefíry, mléko, lacné ovocné jogurty a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna.

gabi: ale horste, není to příliš drahé?

horst: právě proto jsme zvolili šetrnější variantu pro naše peněženky a vyrábíme speciální krmnou směs z bioodpadu našich domáctností.

gabi: chceš říci horste, že naše lidi krmíme odpadky a všemi různými splašky?

horst: no gábi, někdo by to tak mohl nazvat, ale my dáváme raději přednost termínu tekutá biostrava pro podporu střevní mikroflóry, která je zcela nezávadná, ba naopak má za následek maximální nasazení každého jedince

gabi: tak to jsem si oddychla horste

horst: nejen ty gábi, ale určitě i všichni tady v sále

 

2 fáze - cvičení

Cil: broučci cvičí proto, aby se jim krmivo dostalo co nejlépe do střev a mohli tak co nejefektivněji produkovat.

(trenérky jsou dvě roztleskávačky, které předcvičují broučkům a broučci to po nich opakují. Broučci budou po nějaké době jednotlivě odebíhat na kadibudky držíc si zadek s textem snad to stihnu.)

Dvě varianty: (záleží na tom, jací broučci budou sedět v latrýnách)

(1 - Dvě rostlékavačky – pro mužské pokolení, nebo 1 roztleskávačka + 1 roztleskávač – pro dámy, záleží na to kdo bude hrát první broučky)

(broučci stojí a čekají na roztleskávačky, přiběhnou roztleskávačky, začnou něco říkat co maj dělat, a začnou třeba skákat atd., skáčou za horstem a gábi, ty jsou otočeni do sálu)

(Gabča se otočí a vidí jak začínají cvičit)

gabi: horste, proč najednou cvičí? Znamená to snad, že Trénujeme teď na spartakiádu?

horst: né tak docela gábi, i když na takovou spartakiádu bych se i já rád zašel podívat.  V našem případě to má však zcela jiný význam

gabi: horste, ty už nás znovu napínáš, víš o tom, že natahuješ už druhé kšandy

horst: Dovol my tedy abych ti to všechno objasnil. Za normálních okolnosti, bychom počkali ať každý vytráví posvém, my však nemáme tolik času, jistě znáš gábi přísloví čas jsou peníze, a proto máme navržen světovými specialisty fitness a medicíny proces, který se za náma v tuto chvíli odehrává a přispívá k urychlení našeho trávícího traktu.

gabi:  to je velice důmyslné horste, Ale proč tam jsou ty dvě roztleskávačky?

horst: jistě si v tuto chvíli myslíš, že je to pro pobavení nás i publika, ale tak tomu není. Právě tyto dvě roztleskávačky rozpumpují krev v žilách i těm největším lenochům z nás. No gábi, když se tak na tebe koukám,  mohla by si jim klidně předcvičovat ty sama.

gabi: ale horste, ty starý chlípníku, že ty tu po mě jedeš

horst: ale jenom trošičku gábi

(broučci jeden po druhém začínají odebíhat na své místa v latráně, dosedne první brouček, vezme do ruky skripta z ig a zvukař pustí song prdy z naší kadibudky)

horst: a vidím, že v tuto chvíli ji začínají naši adepti odbíhat do našeho příslušenství, což nám signalizuje, že přecházíme do třetí (tzv. produktivní) fáze.

 

3 fáze  - produkce plynu

Cíl: výroba plynu

(Broučci sedí v kadibudkách, čtou si skripta do inzenýrské geologie (protože marián ke k zesrání). Vše je obarveno songem prdů.   Tři broučci tvoří základ, to dělá 30% kapacity podzemním zásobníku, to je minimum na chod zásobníku, po určité chvilce se kapacita navýší o dalších 20% (karlík buchtička) a po další chvilce se opět navýší kapacita o 50% (tommy), to znamená, že zásobník pojede na 100%.)

horst: tady vidíš gábi, že si naši účastníci sedají na biolatrýny, které jsou zhotoveny z nejlacnějšího recyklovaného materiálu, kde získáváme prvotní surovinu, která vede po následném zpracování k výslednému produktu, což je v našem případě bioplyn, který je uchováván v našem zásobníku.

gabi: vidím, že držejí něco v ruce, že by nějaký další zlepšovák?

horst: kápla jsi na to gábi, říká se tomu kniha, a slouží ke čtení. Speciálně pro naše účely jsme zvolili skripta z inženýrské geologie

gabi: a proč právě tyto skripta, podporují snad i sraní?

horst: ale néééééééééééé gábi, samá voda, jak jistě víš, inženýrská geologie je v dnešní době z geologie nejprestižnější, a proto dáváme možnost našim adeptům se takto vzdělávat, a následně realizovat v budoucím životě.

(Buchtička jde na svoje místo na kadibudku)

Gabi: horte vidím, že tu přibíhají další adept, znamená to že někdo už nemůže?

Horst:  doposuď náš zásobník jel jen na 30% výkonu, ale teď to navyšujem na 50%

Gábi: chceš říci horste, že tento jedinec je schopen 20% výkonu?

Horst: ale to ještě nic není, najdou se mezi námi i takový, (Tommy jde na svoje místo na kydibudku)

jako je náš další přicházejí biobaron s neuvěřitelným výkonem 50%, který si na tom vybudoval  svou kariéru.

gabi: to není možné horste takový Zagroškudla, je schopen sám naplnit polovinu kapacity zásobníku

Horst: věřtě nevěřte, ale tento člověk to fakt dokáže.

gabi: horste předtím jsi ještě zmínil nějakou prvotní surovinu, je to snad to co si myslím?

horst: gabi, sama dobře víš, že z takových partyjí nic jiného nevzejde.

gabi: horste tak jestli to dobře chápu, že prvotní surovinou je tedy plynného, kapalného i tuhého skupenství?

horst: přesně tak gábi, prvotní surovina, která je v těchto třech skupenství padá do sběrné nádrže, kde s hromadí a následně vzniklá plynová čepice (která tvoří 75% z celkového bioplynu) je odčerpána rovnou do plynového zásobníku, zbylé dvě složky jsou následně šnekovým dopravníkem přepravovány do mixerboxu, kde se vázaný zbytkový plyn (který představuje zbylých 25%) uvolňuje a posléze odčerpává do podzemního zásobníku.

gabi: horte, to musí vznikat velké množství odpadu?

horst: mýlíš se gábi, v tom je náš biozásobník právě jedinečný. Krom bioplynu získáš tuhé palivo ve formě granulí, a aby toho ještě nebylo málo, navíc získáš zázračné tekuté hnojivo, které jistě zúročíš na své zahrádce

gabi: chce říci, že kdybych dneska zaseju, zítra budu sklízet?

horst: ale gábi, nic není nemožné, a to je přesně naše tekuté hnojivo, i nemožné udělá možným, dovol abych ti to předvedl

(na stole budou prichystané malé kvítko, a pod stolem bude schované vetší, horst vezme hnojivo a bude zalejvat uvadlé kvítko, a to se změní v brutálně vyvinutou kytku (to se udělá tak že jeden bude čekat pod stolem a a to kvítko vymění, když se horst s gábi boudou dívat do sálu)

gabi: to neuvěřitelné, z čeho to vlastně získáš?

horst: určitě vzpomínáš jak jsme se bavili o mixerboxu, plynná složka šla rovnou do zásobníku a zbylí odpad pokračuje dále do odstředivek, kde se od sebe separuje kapalná a tuhá složka. Tuhá složka se následně vysušuje a zpracovává do granulí. Zbylá kapalina je zředěna z vodou v poměru 1.10 a  stáčená do pet lahví v podobě našeho zázračného tekutého biohnojiva.

gabi: horste to je neuvěřitelné co chyťprd 300000 všechno dokáže, ale všimla jsem si, že jeden z adeptů se fláká?

horst: i pro tento problém máme řešení

(dva borci – klidová četa – davaji nakládačku nesráčum (pěstí do břicha))

gabi: tak to je silný donucovací prostředek Horste

horst: tak si to všechno zrekapitulujme. Náš chyťpdr 300000 prospívá společnosti tím, že dává možnost si přivydělat sociálně slabším lidem, kteří dostanou zadarmo najíst, a ještě si zlepší kondičku pod dohledem našich roztleskávaček, dále poskytuje možnost vzdělání v oboru inženýrská geologie. Ale co je hlavní vyděláte spoustu peněz nejeno za plyn, ale za prodej tuhého granulátu a našeho zázračného biohnojiva

horst: na závěr bych se s vámi rozloučil naším logem: práce se stane vaším koníčkem, proč zbytečně tvrdě makat, pojďme se na práci společně vysrat..

 

scénka Těžký týden geologa Hynka 

Obsazení: Hynek, Vilém

Rekvizity: stůl, židle, telefon, flash disk, oblečení normál

http://www.youtube.com/watch?v=aYeN7W4jD7Y&feature=related

Gong, že začíná hra..

Pondělí

(Telefon zvoní, zvedne ho Hynek.)

Hynek: cože nepřišly zlomy a to mi říkáte teď, když jsem na ně nechal udělat složku, dejte mě Buchtičku, Buchtičko jak to, že nepřišly zlomy, cože, dejte mě Karla, to je Karla, cože, vy už u tom víte, a co na to Čišecká, že mlčí, no tak to je konec, z toho mě může dostat už jenom Vilém, zavolejte Viléma

(Hynek pokládá telefon a otevírají se dveře a přichází Vilém, má v ruce flasku (otevírání dveří je imaginární jak na youtube))

Vilém: buď zdráv Hynku, dneska se zvlášť těším na briefing, tu máš flasku s tou složkou na ty zlomy.

Hynek: všechno smazat

Vilém: tomu nerozumím Hynku, vždycky jsi zlomy měl tak rád, co je s tebou

Hynek: nepřišly zlomy

Vilém: to znamená všechno smazat

Hynek: všechno smazat, ano

Vilém: všecko?

Hynek: všecko

Vilém: hynku

Hynek: a ty víš nejlíp, jak já zlomy mám rád, Viléme jsem na dně  z toho mě můžeš dostat už jenom ty, tak začni

Vilém: rád Hynku

Hynek: začni…..

Vilém: čím mám začít

Hynek: začni třeba šotkem

Vilém se ukloní a začne dělat šotka

Hynek: nenene, stop stop stop, zkuz donalda

Vilém dělá donalda

Hynek: nenene

Vilém: nenene ani trochu

Hynek: nenene ani trochu nenene

Vilém: a co čulibrk?

Hynek: to neznám

Vilém: Hynku, čulibrka jsem ti ještě nedělal, tak to si teda pošmákneš

Hynek: to jsem zvědav

(Milan dělá čulibrka)

Hynek: Viléme to je zatím to nejhorší co jsem od tebe viděl. To je všechno co máš?

Vilém:  pak už jenom vozembouch.

Hynek: tak sebou flákni

(Milan sebou flákne na zem)

Hynek: vypadni a všechno zmazej.

 

Úterý

(Telefon zvoní, zvedne ho hynek.)

Hynek: cože nepřišly zlomy a to mi říkáte teď, když jsem na ně nechal udělat složku, dejte mě Buchtičku, Buchtičko jak to, že nepřišly zlomy, cože, dejte mě Karla, to je Karla, cože, vy už u tom víte, a co na to Čišecká, že mlčí, no tak to je konec, z toho mě může dostat už jenom Vilém, zavolejte Viléma

(hynek pokládá telefon a otevírají se dveře a přichází Milan, má v ruce flasku (otevírání dveří je imaginární jak na youtube))

Vilém: buď zdráv Hynku, dneska se zvlášť těším na briefing, tu máš flasku se složkou na zlomy.

Hynek: všechno smazat

Vilém: tomu nerozumím hynku, co je s tebou?

Hynek: nepřišly zlomy

Vilém: áááááá, čím mám začít.

Hynek: začni šotkem,

(Vilém se ukloní a začne dělat šotka)

Hynek: nenene zkuz donalda

(Vilém dělá donalda)

Hynek: nééééé, taky ne

Vilém:  co čulibrka

Hynek: co to, co to je?

(Vilém dělá čulibrka)

Hynek: tak to je zase to nejhorší, co jsem od tebe vyděl. To je všechno co máš?

Vilém:  pak už jenom vozembouch

Hynek: tak sebou flákni

(Vilém sebou flákne na zem)

Hynek: vypadni a všechno zmazej.

 

Středa

(Telefon zvoní, zvedne ho Hynek.)

Hynek: cože nepřišly zlomy a to mi říkáte teď když jsem na ně nechal udělat složku, dejte mě Buchtičku, Buchtičko jak to že.., dejte mě Karla, cože vy už u tom víte, a co na to Čišecká, že mlčí, zavolejte Viléma

(Hynek pokládá telefon a otevírají se dveře a přichází Milan, má v ruce flasku (otevírání dveří je imaginární jak na youtube))

Vilém: buď zdráv Hynku, dneska se zvlášť těším na briefing.

Hynek: všechno smazat

Vilém: tomu nerozumím, proč?

Hynek: nepřišly zlomy

Vilém: áááááá, čím mám začít.

Hynek: začni šotkem,

(vilém se ukloní a začne dělat šotka)

Hynek: nenene zkuz donalda

(Vilém dělá donalda)

Hynek: nééééé,

Vilém:  co čulibrka?

Hynek: to je zatím to nejhorší co jsem od tebe vyděl. To je všechno co máš?

Vilém:  pak už jenom vozembouch

Hynek: tak sebou flákni

(Vilém sebou flákne na zem)

Hynek: vypadni a všechno zmazej.

 

Čtvrtek

(Telefon zvoní, zvedne ho Hynek.)

Hynek: cože, Buchtičku, cože, Karla, cože, Čišecká, cóóóó, Viléma

(Hynek pokládá telefon a otevírají se dveře a přichází Milan, má v ruce flasku (otevírání dveří je imaginární jak na youtube))

Vilém: buď zdráv Hynku, všechno smazat?

Hynek: všechno a začni šotkem

(Vilém se ukloní a začne dělat šotka)

Hynek: zkuz donalda

(Vilém dělá donalda)

Hynek: čulibrka vynech, flakni s sebou a vypadni

 

Pátek

(Telefon zvoní,  zvedne ho Hynek.)

Hynek: dejte mě rovnou Karla, cože zlomy přišly, zavolejte mě Viléma, ten bude mít radost

(Hynek pokládá telefon a otevírají se dveře a přichází Vilém, v ruce nemá nic)

Vilém: buď zdráv Hynku

Hynek: Viléme dneska mám obvzláště chuť na zlomy

Vilém: ale složku jsem smazal a flasku ani nebral

Hynek: cože? Právě jsem ti chtěl oznámit, že zlomy přišly

Vilém: přišly?

Hynek: tys nevzal flasku, kam to teď všechno nahrajem? Vzdyť víš jak zlomy mám rád, co jsme se jich spolu naměřili.

Vilém: no jééééééje

Hynek: Viléme, Viléme

Vilém: začnu šotkem

Hynek: nene Viléme, ne, šotka převezme Buchtička, donalda Karel, čulibrka si udělám sám (vezme do ruky zrcátko a vyplázne jazyk), a ty máš padáka

 

 

Fotografie:

 

 

Videa: