krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Použité zdroje

Best, M. G. Igneous and metamorphic petrology. Oxford: BlackwellPublishing, 2003. 758 s.
Boggs, S. Petrology ofsedimentaryrocks. New York: CembridgePress, 2009. 599 s.
Bucher, K., Frey, M. Petrogenesisofmetamorphicrocks. Springer, Berlin, c1994. 328 s.
Dudek, A., Fediuk, F., Palivcová, M. Petrografické tabulky. Praha: Nakl. ČSAV,1962. 303 s.
Fettes, D. (Edit.), Desmons, J. (Edit.). MetamorphicRocks: A Classification and GlossaryofTerms. Cambridge: Cambridge University Press2007.256 s
Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 426 s.
Hejtman, B. Všeobecná petrografie vyvřelých hornin. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1956. 376 s.
Hejtman, B. Systematická petrografie vyvřelých hornin. Praha:Nakladatelství ČSAV,1957. 364 s.
Hejtman, B. Systematická petrografie metamorfovaných hornin. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962. 540 s.
Hejtman, B. Petrografie vyvřelých hornin Českého masívu - Část první Intruzivní vyvřelé horniny z. asz. Čech. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 185 s.
Holub, F. Obecná a magmatická petrologie. Praha: Karolinum, 2002. 214 s.
Hovorka, D., Suk, M. Geochémia a genézaeruptívnych a metamorfovaných hornín. Bratislava:Univ. Komenského, 1981. 163 s.
Konopásek, J., Štipská, P., Klápová, H., Schulmann, K. Metamorfní petrologie. Praha: Karolinum, 1988. 240 s.
Kudělásková, M. Petrografické praktikum: klasifikace vyvřelých hornin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 73 s.
Kudělásková, M. Petrografie. 2. část, Systematická petrografie vyvřelých hornin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1981. 132 s.
Kudělásková, M. Petrologie - sedimenty. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1988. 203 s.
Kudělásková, M. Petrologie metamorfovaných hornin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. 100 s.
Kudělásková, M. Systematický přehled metamorfovaných hornin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 67 s.
Le Maitre, R. W. (ed.). IgneousRocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 2002. 236 s.
Petránek, J. Usazené horniny, jejich složení, vznik a ložiska. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963. 720 s.
Philpotts, A., Ague, J. PrinciplesofIgneous and Metamorphic Petrology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 684 s.
Raymond, L. Petrology: the study ofigneous, sedimentary, metamorphicrocks. Boston: WCB,1995.742 s.
Suk, M. Petrografie metamorfovaných hornin. Praha: Academia,1979. 255 s.
Tomkeieff, S. I. Dictionaryof Petrology. New York:John Wiley and Sons, 1983. 692 s.
Williams, H., Turner, F., Gilbert, Ch. Petrography : anintroduction to the study ofrocks in thinsections. San Francisco:W.H. Freeman, 1982. 626 s.
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo