Textová multimediální část

Příklady závěrečných zpráv

Zkušební testy

Internetové stránky v geologii

Software v geologii

Vybraná legislativa v oboru

Použitá  literatura

Home

 

Internetové stránky v geologii

V této položce jsou uvedeny odkazy na internetové stránky v oboru. Každý odkaz má název a také aktivní plné znění.

 

APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Česká asociace inženýrských geologů: http://www.caig.cz/

Slovenská asociácia inžinierskych geológov: http://dionysos.gssr.sk/

INTERNATional LANDSLIDE RESEARCH GROUP: http://ilrg.gndci.pg.cnr.it/

The Japan Landslide Society – Sesuvy v Japonsku: http://www.tuat.ac.jp/~sabo/lj/

kingston university - Sanace sesuvu na ostrově Tokushima v Japonsku (1997 – 1998): http://www.kingston.ac.uk/~ku00323/landslid/zentoku.htm

kingston university - Landslide avoidance:  http://www.kingston.ac.uk/~ku00323/landslid/avoidnce.htm

kingston university - Voda v sesuvu a drenáž pro stabilizaci (1/97): http://www.kingston.ac.uk/~ku00323/landslid/trench.htm

USGS – STABILIZACE SESUVU SAN MATEO (SAN FRANCISCO) – foto D.W.Ramsey: http://wrgis.wr.usgs.gov/sfbay/slides.html

CITY OF ANAHEIM CALIFORNIA – SOUČASNÝ VÝVOJ V TECHNICE ZABEZPEČENÍ SESUVŮ – J. David Rogers: http://anaheim-landslide.com/developments.htm

Ústav inženýrské geologie, hydrogeologie a užité geofyziky: http://prfdec.natur.cuni.cz/~geophys/ustav/katedra.htm

Katedra inžinierskej geológie - PF UK Bratislava:  http://www.fns.uniba.sk/prifuk/pracovis/200203/geol/kig.php

international association for engineering geology and the environment: http://www.civil.ntua.gr/IAEG.html

DEPARTMENT OF ECOLOGY, Ministry of  Energy 7 Mines, Britsh Columbia: http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/landslides/about/about.html

lmu: http://www.iaag.geo.uni-muenchen.de/

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY – DEPARTMENT OF GEOLOGICAL SCIENCES: http://seis.natsci.csulb.edu/VIRTUAL_FIELD/Palos_Verdes/pvportuguese.htm

University of Leicester – Hydrogeology: http://www.geog.le.ac.uk/cti/Hydrogeology.html

Applied Hydrogeology: http://www.appliedhydrogeology.com/

Environmental Protection Agency – Hydrogeology: http://www.epa.gov/seahome/groundwater/src/geo.htm

University of Neuchatel – Centre of Hydrogeology: http://capella.unine.ch/chyn/

Hydrogeology of the Edwards Aquifer: http://www.edwardsaquifer.net/geology.html

Stanford University – Stanford Hydrogeology Program: http://pangea.stanford.edu/research/hydro/

International Association of Hydrogeologist: http://www.iah.org/

The Hydrogeologist's Home Page: http://www.thehydrogeologist.com/

Česká asociace hydrogeologů: http://www.cah.cz/

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky: http: //www.natur.cuni.cz/hydro/

HS.geo: http://www.hsgeo.cz/predmet_cinnosti.htm#hydrogeologicky_pruzkum

estav.cz: http://www.estav.cz/nomen/cinnost.asp?id=513

studny.info: http://www.studny.info/geologie/seznam_geologicke_prace.htm

hig geologická služba s.r.o.: http://www.hig.cz/historie.html

KAp s.r.o: http://www.kap.cz/cz_68/ramec_eko_inzgeol68_cz.htm

geotrend s.r.o.: http://www.geotrend.cz/gtd_inge.htm

HS.geo: http://www.hsgeo.cz/predmet_cinnosti.htm#inzenyrskoekologicky_pruzkum

G Impuls Praha s.r.o.: http://www.gimpuls.cz/nabidka.htm

Česká asociace ložiskových geologů: http://web.quick.cz/CALG/ 

Gekon s.r.o. http://www.gekon-sro.cz/LozG.htm

Unigeo a.s.  http://www.unigeo.cz/obory/loz_geo.htm

KAp s.r.o: http://www.kap.cz/cz_68/ramec_eko_lozgeol68_cz.htm

První příbramská s.r.o: http://users.pbm.czn.cz/javaga/lozisko.html

státní technická knihovna: http://www.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/STK/PSH/5713

get s.r.o.: http://www.get.cz/geologie.htm

Univerzita karlova v praze: http://www.natur.cuni.cz/iso.en/ugmnz/pouba80.html

Těžební  unie: http://www.tezebni-unie.cz/abecedni.php?chr=G

HS.geo: http://www.hsgeo.cz/predmet_cinnosti.htm#loziskovy_pruzkum

Geomin: http://www.geomin.cz/teloloz.html

ecological consulting s.r.o.: http://www.ecological.cz/html/index.php?file=autorizace

kamen ostroměř s.r.o.: http://www.piskovce.cz/data/geologie.htm

Simgeo s.r.o.: http://www.simgeo.cz/nabidka.htm

Environmental Modeling systém:  http://www.ems-i.com/home.html

Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny: http://www.vsb.cz/cvt/CEZ/

mžp: http://envirobase.czweb.org/

Unie geologických asociací: http://www.uga.cz/

MINERALOGIE A PETROGRAFIE

GEOLOGY AND EARTH SCIENCE: http://www.geology.com/

University of Leicester – Crystallagraphy and Mineralogy: http://www.geog.le.ac.uk/cti/crystal_mineral.html

University of Bucharest – Department of Mineralogy: http://geo.edu.ro/Catmin/Eng/index.html

Universitetet I Tromso: Mineralogy and Crystallography: http://www.ibg.uit.no/geologi/G-link/mineral.html

Mineralogy Database: http://webmineral.com/

University of Wurzburg: Institute of Mineralogy: http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/

Museum Victoria: Mineralogy and Petrology Section: http://www.mov.vic.gov.au/mineralogy/welcome.html

Mineralogical Society of America: http://www.minsocam.org/

University of North Carolina: Atlas of Igneous and Metamorphics: http://www.geolab.unc.edu/Petunia/IgMetAtlas/mainmenu.html

UK Earth Science Courseware Consortium: Basic Petrography: http://www.ukescc.co.uk/products/petrog.html

Pearson Coal Petrography: http://www.coalpetrography.com/

Brock University, Earth Sciences:  http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/optical/2P22.htm

Brock University, Earth Sciences – Greg Finn: IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY: http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/petrology/3P21.htm

mineralogie:  http://www.mineraly.sk/index.htm

Dictor:  http://www.dictor.net/zaloha_sasa/miner_skripta/

Minerál:  http://www.mineral.cz/mineraly.php

Mineralogie:  http://www.mineraly.net/

Minerály.gfxs:  http://mineraly.gfxs.cz/

Jiříková geostránka:  http://mineraly.wz.cz/ceslok.htm

Jihočeské minerály:  http://www.jihoceske.mineraly.zde.cz/

Profinet.sk:  http://www.permonik.host.sk/

OA.Svitavy:  http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/nerosty/

Tiscali.WebSpace:  http://home.worldonline.cz/~cz382002/mineral.html

GeoWeb: http://www.gweb.cz/geologie.asp?veda=mineralogie

Univerzita jana evangelisty půrkyně: http://www.ujep.cz/ujep/pf/kgeo/ka_geo_s_cz/kameny.html

STRUKTURNÍ GEOLOGIE

University of Leicester: http://www.geog.le.ac.uk/cti/Structural_Geology.html

Smith College: http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/

The University of Queensland – Mapping/GIS SW: http://www.earthsciences.uq.edu.au/~rodh/software/index.html#geosymbol

Universitetet I Tromso: Plate Tectonics: http://www.ibg.uit.no/geologi/G-link/plate.html

University of Nebraska – Lincoln: http://www-class.unl.edu/geol101i/09_structural.htm

Bryn Mawr College: http://www.brynmawr.edu/Acads/Geo/Geo204/

Smith College, NORTHAMPTON: http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/

University of Michigan - Ben A. van der Pluijm and Stephen Marshak: Earth Structure – An Introduction To Structural Geology and Tectonics: http://www-personal.umich.edu/~vdpluijm/earthstructure.htm

University of Georgia – Department of Geology: http://www.gly.uga.edu/structure-tectonics.html

lmu: http://www.iaag.geo.uni-muenchen.de/

GEOMORFOLOGIE

GEOMORPHOLOGY  From Space; NASA: http://daac.gsfc.nasa.gov/DAAC_DOCS/geomorphology/GEO_HOME_PAGE.html

I.A.G - International Association of Geomorphologists: http://www.geomorph.org/main.html

Vanderbilt University - Professor Lisa Wells: http://geoimages.berkeley.edu/GeoImages/Wells/wells.html

Gymvp: http://www.gymvp.cz/~kuceraj/zemepis/index.html

Katedra geografie ZČU v Plzni:  http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/index.htm

Geography and cartography:  http://www.geogr.muni.cz/vyuka/FyzGeogrCR/geomorfologie.html

PALEONTOLOGIE

GEOLOGY AND EARTH SCIENCE: http://www.geology.com/

University of Leicester – Paleontology: http://www.geog.le.ac.uk/cti/Palaeontology.html

Museum of Paleontology – University of Kalifornia, Berkeley: http://www.ucmp.berkeley.edu/index.html

Američan Museum and Natural History: http://ology.amnh.org/paleontology/index.html

K-Paleo, Kuban´s K-Paleo Place: http://members.aol.com/fostrak/kpaleo.htm

Neartica –The Natural World of North America – Paleontology: http://www.nearctica.com/paleo/paleo.htm

Society of Vertetbrate Paleontology: http://www.vertpaleo.org/

The Science Page –Paleontology: http://www.sciencepage.org/paleo.htm

Oceáne of Kansas Paleontology: http://www.oceansofkansas.com/index.html

Universitetet I Tromso: Paleontology: http://www.ibg.uit.no/geologi/G-link/paleo.html

University Munster: HISTORY  OF  PALAEOZOIC  FORESTS FOSSIL  AND  EXTANT SPHENOPHYTES: http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/seite7.html

Florida Museum of Natural History – Vertebrate Paleontology: http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/vertpaleo/vertpaleo.htm

Geologie Berounska: http://geologie-beroun.wz.cz/odkazy.php

SWEB: http://www.sweb.cz/historiezeme/

FPE ZČU v Plzni: http://www.pef.zcu.cz/pef/kbi/php/veda/paleontologie/index.php

PaleoCont: http://elanor.sci.muni.cz/gap/paleocont/

ČGS: http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/docs/FOLDER/SVET_GEOLOGIE/OSOBNOSTI/BARRANDE/JOACHIM_BARRANDE.HTM

ČEU: http://www.ceu.cz/EIA/CASOPIS/1997/2/e-0204.htm

SWEB: http://sweb.cz/vm.paleo/paleontologie_cr.htm

MČ PRAHA: http://www.chuchle.cz/historie/svet/index.htm

Ucmp.Berkeley: http://www.ucmp.berkeley.edu/,  http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

FPE: http://www.pef.zcu.cz/pef/kbi/php/veda/paleontologie/index.php#fytopaleo

GeoWeb: http://www.gweb.cz/geologie.asp?veda=paleontologie

Ceu: http://www.ceu.cz/EIA/CASOPIS/1997/2/e-0204.htm

IGPS: http://www.geologie.uni-stuttgart.de/

lmu, Dr. Wladyslaw Altermann: http://www.iaag.geo.uni-muenchen.de/forschung/sag/Einleitung.html

TU-Clausthal: http://www.geologie.tu-clausthal.de/

University of innsbruk: http://info.uibk.ac.at/c/c7/c715/

SEDIMENTOLOGIE

University of Leicester – Sedimentology: http://www.geog.le.ac.uk/cti/Sedimentology.html

USGS Bedform Sedimentology: http://walrus.wr.usgs.gov/seds/

Oxford Brooks University: Sedimentology: http://www.brookes.ac.uk/geology/8313/8313welc.html

University of Fribourg: http://www.unifr.ch/geoscience/geologie/pages/sed.html

International Association of Sedimentologist: http://www.iasnet.org/

Cambridge Carbonates Ltd: http://www.cambridgecarbonates.com/

Universitetet I Tromso: Sedimentology and Stratigraphy: http://www.ibg.uit.no/geologi/G-link/Sed.html

College of Wooster: Sedimentology and Stratigraphy: http://www.wooster.edu/geology/geo260/geo260.html

Royal Belgian Institute of Natural Sciences: Unit of Sedimentology: http://www.naturalsciences.be/sedimento/publications

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE

Minerály: http://www.mujweb.cz/www/jirimek/regionala.htm

Ústav geotechniky, Brno  http://geotech.fce.vutbr.cz/wwwroot/scripta/Geologie/REGGEOL.htm

OSTATNÍ

The Geological Society of America: http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=get-archive

USGS: http://geology.usgs.gov/index.shtml

COLORADO GEOLOGICAL SURVEY: http://www.geosurvey.state.co.us/

IOWA GEOLOGICAL SURVEY BUREAU: http://www.igsb.uiowa.edu/default.htm

INSTITUT FOR GEOPHYSICS – Te University of Texas at AUstin: http://www.ig.utexas.edu/research/projects/honduras/

Humboldt State University – HSU GEOLOGY: http://www.humboldt.edu/~geol/

University of Bristol – Department of Earth Science: http://www.gly.bris.ac.uk/

Southern Illinois University Carbondale – Department of Geology: http://www.science.siu.edu/geology/

Nevada Bureau of Mines and Geology: http://www.nbmg.unr.edu/index.html

University of Otago – Department of Geology: http://www.otago.ac.nz/geology/

Pennsylvania Geological Survey: http://www.dcnr.state.pa.us/topogeo/

Wesleyan University – Connecticut Geology: http://www.wesleyan.edu/ctgeology/

University of Michigan – Ann Arbor – Department of Geological Science: http://www.geo.lsa.umich.edu/

Colby College – Geology at Colby: http://www.colby.edu/geology/

The University of Akron – Department of Geology: http://www.uakron.edu/colleges/artsci/depts/geology/

Stanford University – Stanford Hydrogeology Program: http://pangea.stanford.edu/research/hydro/

University of Bucharest – Fakulty of Geology and Geophysic: http://www.gg.unibuc.ro/

GeoWeb: http://www.gweb.cz/

Geology:  http://www.geology.about.com/

Ústav geotechniky:  http://geotech.fce.vutbr.cz/wwwroot/scripta/Geologie/Obsah_script_geol.htm

hlug: http://www.hlug.de/medien/boden/index.html

Paleomap Project: http://www.scotese.com/

UPOL:  http://www.upol.cz/resources/geology/paleogeografie.html

AutoPeriskop:  http://www.periskop.cz/clanek.php?id=218

GeoWeb: http://www.gweb.cz/clanky.asp

Vesmír: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=4296

GEOLOGY AND EARTH SCIENCE: http://www.geology.com/

University of Houston: Plate Tectonics: http://www.uh.edu/~jbutler/physical/chapter20notes.html

The freedictionary.com: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/geologie

geologie.uni-wuerzburg: http://www.geologie.uni-wuerzburg.de/

Geo uni-leipzig: http://www.geo.uni-leipzig.de/

Universite tuebingen, eberhart karls: http://timms.uni-tuebingen.de/jtimms/servlet/list02servlet2?squery=Historische+Geologie

ČGS: http://www.geology.cz/

geologie SD a.s. - dolů nástup tušimice: http://geology.wz.cz/index_CZ.htm

česká speleologická společnost, 6-15 holštejnská: http://6-15.speleo.cz/web/index.php

Geoweb: http://horniny.kvalitne.cz/

čgts: http://www.cgts.cz/

geologické informační centrum:  http://www.geolog.cz/

geologický průzkum Karlovy vary: http://www.gpkv.cz/

GFU: http://www.ig.cas.cz/aktivity/antarktis.php

ZPĚT NAHORU