Položka obsahuje seznam odborné literatury, která byla použita při tvorbě multimediálních výukových textů s uvedením autora, názvu publikace,vydavatele, místa a roku vydání. Seznam je doplněn literaturou, která je doporučena při podrobnějším studiu. Adámek, H.: Cesta k předpovědi počasí. Geografický magazín Koktejl, ročník XI, číslo 7-8,  vydavatelství Czech press group, Ústí n.L.,2000 Acker, F. a kol.: The Joy of Knowledge: The Anatomy of the Earth. Mitchell Beazley Encyclopaedias, Ltd, Londýn, 1976. Archer, A.A. (edit.): Man´s Dependence on the Earth. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1987. Bradley, R.L. jr.: Kritika klimatického alarmismu. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava, 2004. Cahynová, M.:  Klimatické změny vhistorii Zema jejich příčiny –„Je současné oteplování výjimečné?“. AVČR, Praha, 2008. Cílek, V.: Solární oteplování. Vesmír, 85, 12, 2006/1. Činčura a kol.: Encyklopédia Zeme. Vydavateľstvo Obzor. Bratislava, 1987. Demek, J., Zeman, J.: Typy reliéfu Země. Academia, Praha, 1979. Eiby, G. A.: Earthquakes. Nědra, Moskva, 1992 Fendeková, M.: Hydrológia pre geológov. Vysokoškolské skriptá. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1998. Franci, P.: Volcanoes, A Planetary Perspective. Clarendon Press/Oxford University Press, Oxford, 1993. Fraser, G., Lillestǿl, E., Sellevåg, I.: HLEDÁNÍ NEKONEČNA řešení záhad vesmíru. Columbus, Praha,1996. Gere, J.M., Shah, H.C.: Understanding and Preparing for Earthquakes. New York, W.H. Freeman and Company, 1984. Grmela, A.: Hydrogeologie. Interní učební texty. VŠB-TU Ostrava, 2004. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F., Siever, R.: Understanding Earth: 5th edition. W. H. Freeman, New York, 2006. Gruntorád, J.: Geofyzikální metody při vyhledávání ložisek rud a nerud. Díl I. KU Praha, 1993 Grygar, J., Horský, Z., Mayer, P.: Vesmír. Mladá fronta, Praha, 1983 Grygar, R.: Geologie. Interní učební texty. VŠB-TU Ostrava, 2004. Hawking, S.: Stručná historie času v obrazech. Arco, Praha, 2002. Hawking, S.: Vesmír v kostce. Arco, Praha, 2002. Hidore, J.J., Oliver, J.E., Snow, M., Snow, R.: Climatology: An Atmospheric Science (3rd Edition). Prentice Hall, New York , 2009 Hofrichterová, L.: Nauka o Zemi. VŠB –TU Ostrava a Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003s. Hovorka, D.: Sopky – vznik, produkty, dôsledky. Bratislava, Vyd. Veda, 1990. Hoyt, D.V.- Schatten, K.H.: The Role of the Sun in Climate Change. Oxford University Press, New. Zork, Oxford, 1997. Hughes, J.: Velká obrazová všeobecná encyklopedie. Svojtka &Co., Praha, 1999. Chlupáč, I., Brzobohatý R., Kovanda J., Stráník Z.: Geologická minulost České republiky. Academia Praha, 2002. Ilustrovaný atlas světa pro nové století. Reader´s Digest Výběr, Praha, 1999. Jakeš, P.: Planeta Země. Mladá fronta, 1984. Keefer, D.K.: Earthquaake – Induced Landslides and Their Effects on Alluvial Fans. Journal of Sedimentary Research, 69 (1), 1991. Kettner, R.: Všeobecná geologie III. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1954. Kirshner, R.P.: Výstřední vesmír. Nakladatelství Paseka, Praha, 2005. Kopecký, M.: Vplyv klimatických a hydrogeologických pomerov na vznik zosuvuv. Dizertačná práca, Bratislava, 2001. Kudělásková, M.: Petrologie – Sedimenty. VŠB, Ostrava, 1988. Kukal, Z.a kol.: Základy oceánografie. Academia, Praha, 1990. Kumpera, O., Foldyna, J., Zorkovský, V.: Všeobecná geologie. SNTL/ALFA, Praha, 1988. Luhr, J.F. et al. Země. Knižní Klub, Praha, 2003 Mareš, S. et al.: Úvod do užité geofyziky. SNTL, ALFA, Praha 1979 Marschalko, M., Müllerová, J.: Cvičení z inženýrské geologie. Skripta VŠB TUO, Ostrava, 1999. Marschalko, M.: Průvodce geologické  exkurze – Nový Zéland, VŠB- Technická Univerzita Ostrava, MS, 2004. Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, J.: Stratigrafická a historická geológia, SPO Bratislava, 1985. Miyashiro, A.: Metamorphism and Metamorphic Belts. London, 1973. Montgomery, C.W.: Environmental Geology. IV. ed. W. M. Brown Publisher, Dubuque, 1995. Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L.: Základy hornické geofyziky, SNTL/Alfa, Praha 1985 Paturi, F.R., Strauch, F., Herholz, M.: Kronika Země. Fortuna Print, Praha, 1996. Paturi, F.R. et al.: Kronika Země. Fortuna Print, Praha, 2003. Pick, M., Pícha. J., Vyskočil V.: Úvod ke studiu tíhového pole Země. Academia, Praha 1973 Pickard, G. L., Emery, W. J.: Descriptive Physical Oceanography. An Introduction. Pergamon Press, Oxford, 1990. Plummer Ch.C., McGeary The Late D., Carlson D.H.: Physical Geology, McGraw Hill Higher Education, Boston, 2004 Podivuhodný svět. Reader´s Digest Výběr, Praha, 2000. Press F., Siever R.: Understanding Earth - sekond edition,W.H.Freeman and Copany, New York, 1998 Robinson, A.G., Robinson, A.: Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature, Revised Edition. Thames & Hudson, London, 2002. Sagan, C.: Kosmos. Eminent, Praha, 1998. Simonis, U.E.: Ekologická změna orientace průmyslové společnosti. In Ochrana životního prostředí a tržní hospodářství, Středoevropské perspektivy 11, Konrad AdenauerStiftung, Praha, 1998. Skinner, B.J., Porter, S.C.: The Dynamic Earth. New York, vyd. John Wiley, 1992. Schejbal, C. . Zamarský, V: Hospodaření se zdroji nerostných surovin. In Dirner,V. et al. „Ochrana životního prostředí“. Montanex, Ostrava, 1977, 191-213. Schejbal, C.: Metodologie geologického průzkumu. Vienala, Košice, 2003. Strahler, A.H., Strahler, A.: Physical Geography: Science and Systems of the Human Environment. Wiley, New York, 2004 Tajemství přírody. Velká rodinná encyklopedie. Blesk, Ostrava, 1993. Tajemství kolem nás. Záhady přírody, dějin, vědy a náboženství. Reader´s Digest Výběr, Praha, 1999. Tarbuck, E.J., Lutgens, F., Tasa, D.: Earth: An Introduction to Physical Geology (9th Edition). Prentice Hall, New York, 2007. Thurman, H. V., Trujillo, A. P.: Oceánografie. Tajemný svět moří a oceánů.  Computer Press, Praha, 2005. Tomin, M,: Pacifik. Geografický magazín Koktejl, ročník XI, číslo 10,  vydavatelství Czech press group, Ústí n.L.,2002 Tomin, M., Žakovič, Vl. Speciální příloha č.10/2002. geografický magazine Koktejl. ročník XI, číslo 10,  vydavatelství Czech press group, Ústí n.L.,2002 Ullmann, V.: Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu. – Československá astronomická společnost při  ČSAV, Ostrava, 1990. Všechno o Zemi. Místopisný průvodce světem. Reader´s Digest Výběr, Praha, 1998. West, T.R.: Geology applied to engineering, Prentice Hall, New Persey, 1995. Zamarský, V., Kumpera, O.: Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití, VŠB-TU Ostrava, 1996 Elektronické zdroje http://alfred-wegener.navajo.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pływy_morskie.svg http://earthfirst.com/wp-content/uploads/2008/09/9-natural-disasters.jpg http://fs.gimiweb.net/wp-content/soubory/20080619_01.jpg http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=126 http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/01_Materialy/1GEO/Prednasky/GEO_MO_03.pdf http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/kap09.htm http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hydráty%20metanu.html http://hvezdy.astro.cz/hvezdokupy/132-katalog-parametru-otevrenych-hvezdokup http://meteorologie.xf.cz/tlak.html http://physics.aps.org/articles/v1/31 http://robotpirateninja.files.wordpress.com/2008/09/earth-magfield.jpg http://skywalker.cochise.edu http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=9643 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sun_red_giant_cs.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Thermohaline_circulation.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/BlackHole_Lensing.gif http://ursus.cz/pocasi/fotoatlas_pocasi/atmosfericke_jevy_prehled/atmosfericke_jevy_prehled.html http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_24_son.html) http://www.bgs.ac.uk http://www.bourky.kvalitne.cz/ http://www.brevard.edu http://www.cs.umd.edu http://www.earlham.edu http://www.ga.water.usgs.gov http://www.geneze.info/kosmologie/hvezdny_vyvoj.htm http://www.geology.buffalo.edu http://www.gpc.edu http://www.hrad-bezdez.cz/fotky/3_cervanky.jpg http://www.iclub.lv/kosmoss/img/magnetosfera_3.jpg http://www.karelsebek.cz/duha.htm http://www.kstst.sk/pages/vht/meteo/tlutvar.htm http://www.le.ac.uk/gl/art/gl209/lecture7/lecture7.html http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/oblacnost.php http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/3974FDA531EA66B3C1257030001E709F/$file/planeta_katastrofy_2korekt ura.pdf http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=14065&img=1266736463.jpg http://www.paleo.gweb.cz http://www.planetarium.sk/slnko/texty/zem.html http://www.pnas.org/content/102/32/11201.full.pdf+html http://www.swisseduc.ch/stromboli/perm/yellowstone/geyser_photo-en.html?id=0 http://www.ucar.edu/learn/1_1_1.htm http://www.upol.cz http://www.usgs.com http://www.ursus.cz/pocasi/fotoatlas_pocasi/oblaka_zakladni_deleni.html http://www.uwsp.edu http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/zemepis/Atmosfera.htm http://www.winona.edu http://www.zemepis.com/vzduch.php Nauka o Zemi Použitá a doporučená literatura