Nauka o Zemi Video galerie Kapitola 2 - Země Kapitola 3 - Desková tektonika Kapitola 4 - Geologický cyklus a čas Zemětřesení Polární záře Pohyb litosférických desek - rift Pohyb litosférických desek - subdukce Pohyb litosférických desek - transformní pohyb Pohyb litosférických desek - kolize Geologický cyklus Kapitola 6 - Sekundární geologická tělesa Kapitola 12 - Metody průzkumu Země Vystrojení vrtu Rotarové vrtání Kapitola 7 - Hydrosféra Hydrologický cyklus Nárůst ledovce Ústup ledovce Gejzír Termohalinní systém Pokles Kapitola 5 - Primární geologická tělesa Vulkanická činnost efuzivního typu vulkánu Výbuch explozivního typu vulkánů Vulkanická činnost stratovulkánu Lávový proud a příkrov Animace vzniku stratovulkánu Gejzír Kapitola 1 - Vesmír Velikost vesmírných těles Supernova Vybrané druhy hvězd Proturberance Velký třesk Horizontální posun Kombinovaný posun Přesmyk Kapitola 8 - Atmosféra Polární záře Kapitola 9 - Exogenní dynamika Pohyb ledovce Nárůst ledovce Říční eroze a transport Kapitola 10 - Mimořádné přírodní jevy Cyklón, tornádo, tsunami Zemětřesení Exploze vulkánu Lávový proud Žhavé mračno Sesuv 1 Sesuv 2 Sesuv 3 Animace vzniku zemětřesení a vlny tsunami 1 Tsunami Povodeň 1 Povodeň 2 Animace cyklónu Cyklón Tornádo Animace vzniku zemětřesení a vlny tsunami 2 Kapitola 11 - Globální oteplování Tání ledovců