Nauka o Zemi Okruhy otázek 1. Standardní kosmologický model vzniku a vývoje vesmíru, důkazy velkého třesku. 2. Objekty ve vesmíru. 3. Hvězda - vznik, vývoj a zánik. 4. Sluneční soustava. 5. Planety sluneční soustavy. 6. Vznik planety Země. 7. Složení planety Země. 8. Princip seismických metod. 9. Způsob stanovení hloubek jednotlivých geosfér. 10. Významné diskontinuity Země. 11. Vnitřní stavba Země. 12. Zemské jádro. 13. Zemský plášť. 14. Zemská kůra. 15. Tvar Země. 16. Fyzikální pole Země. 17. Pohyby Země. 18. Milankovičovy cykly. 19. Litosféra - astenosféra. 20. Litosférické desky. 21. Řídící síly pohybu litosférických desek. 22. Vzájemný pohyb litosférických desek - divergentní rozhraní. 23. Vzájemný pohyb litosférických desek - konvergentní rozhraní. 24. Vzájemný pohyb litosférických desek - transformní rozhraní. 25. Rychlost pohybu litosférických desek. 26. Důkazy pohybu litosférických desek. 27. Geologický cyklus. 28. Základní typy hornin - vyvřelé horniny. 29. Základní typy hornin - sedimentární horniny. 30. Základní typy hornin - metamorfované horniny. 31. Geologický čas. 32. Stratigrafické principy a zákony. 33. Datování historie Země. 34. Magma. 35. Plutonizmus. 36. Vulkanizmus. 37. Vrstva. 38. Geneze sekundárních struktur. 39. Spojité sekundární struktury. 40. Nespojité sekundární struktury. 41. Geneze dnešní atmosféry. 42. Složení dnešní atmosféry. 43. Členění atmosféry. 44. Meteorologické parametry. 45. Oblačnost. 46. Pohyb vzduchu. 47. Předpověď počasí. 48. Fotometeory. 49. Elektrometeory. 50. Geneze dnešní hydrosféry. 51. Hydrologický cyklus. 52. Vlastnosti mořské vody. 53. Pohyby mořské vody. 54. Zvětrávání hornin. 55. Chemické zvětrávání hornin. 56. Fyzikální zvětrávání hornin. 57. Dělení přírodních katastrof. 58. Impakt - dopad vesmírného tělesa. 59. Zemětřesení. 60. Sopečné erupce. 61. Svahové pohyby. 62. Tsunami. 63. Povodně. 64. Atmosférické katastrofy. 65. Globální oteplování - definice pojmů. 66. Skleníkové plyny a jejich vliv na globální oteplování. 67. Teplota versus koncentrace skleníkových plynů. 68. Riziko globálního oteplování. 69. Globální oteplování - modely. 70. Globální oteplování - dopady. 71. Geologický průzkum - metodické principy. 72. Geologické průzkumné metody. 73. Dálkový průzkum Země. 74. Globální polohovací systém (GPS).