úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ÚVODEM

 

Proč tyto výukové materiály vznikly

Komu jsou výukové materiály určeny

Nutné vybavení pro práci s výukovými materiály

Budoucí aktualizace

Jak citovat tuto práci

 

Proč tyto výukové materiály vznikly

 

  Ačkoliv knih a vysokoškolských skript pro výuku využití nerostných surovin je u nás k dispozici řada, jejich využívání studenty mnoha oborů je problematické. Většina materiálů je úzce specializovaná na jednotlivé oblasti a nepřináší celkový přehled o využívaných nerostech. Další nevýhodou je  zastarávání údajů a relativní nedostatek obrazových příloh. Proto jsme se rozhodli vytvořit výukový materiál v elektronické podobě (k dispozici na CD-ROM a http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny), který tyto problémy efektivním způsobem řeší. Elektronická podoba textu umožňuje přístup k materiálu nejen studentům, ale zároveň i nejširší veřejnosti. Dovoluje také lepší strukturování informací než běžné materiály a zároveň poskytuje možnost připojení obrazových příloh (barevné obrázky a fotografie), které by u běžného textu neúměrně zvýšily cenu publikace.  

 

 

Komu jsou výukové materiály určeny

 

  Hlavní cílovou skupinou, pro kterou jsou tyto materiály určeny, jsou vysokoškolští studenti geologických a stavebních oborů, což je také záměrem tohoto grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol. Při jejich zpřístupnění na síti www jsme počítali i s dalšími zájemci o tuto problematiku včetně laické veřejnosti. Proto jsme se snažili osvětlit i některé základní obecné pojmy a uspořádat materiály tak, aby každý mohl snadno získat požadované informace. V žádném případě se však nejedná o vyčerpávající údaje o jednotlivých nerostech a jejich použití, pro zájemce o podrobnější studium jsme materiály doplnili odkazy na další detailnější literaturu.

 

 

Nutné vybavení pro práci s výukovými materiály

 

  Nutností pro práci s těmito výukovými materiály je základní software na prohlížení HTML stránek (MS Internet Explorer, Mozilla aj.). Výukové materiály jsou optimalizovány pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0, rozlišení monitoru 1280 × 1024 pixelů a střední velikost textu. Při použití jiného prohlížeče nebo rozlišení může dojít k odlišnému zobrazení stránek, než jsme měli v úmyslu. Pro prohlížení animovaného modelu fungování jaderné elektrárny (kapitola Využití radioaktivních surovin) je nutné mít nainstalovaný některý z přehrávačů těchto webových komponent, např. Adobe Flash Player.

  Pokud máte problém s pomalým stahováním stránek a zejména obrázků při prohlížení na internetu, obraťte se na autory a tyto výukové materiály Vám zašleme na CD-ROM.     

 

 

Budoucí aktualizace

 

  Protože projekt Fondu rozvoje vysokých škol, díky němuž tyto výukové materiály vznikly, měl trvání jen jeden rok, jsme si vědomi mnoha nedokonalostí v naší práci. Budeme se je snažit odstranit v dalších verzích (vydáních) těchto materiálů. Rádi bychom poprosili všechny, kteří objeví jakékoli nedostatky a chyby v naší práci, aby nás s nimi seznámili. Budeme tak mít možnost je do příštího vydání opravit.

 

 

Jak citovat tuto práci

 

  Tato elektronická monografie má být citována:

 

Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3