Aplikované výsledky vědy a výzkumu institutu

Software:
SROV_TEKT – program pro srovnání ověřených a interpretovaných tektonických linií

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

3D_VIZ – program pro 3D vizualizaci morfologie ložiska uhlí a jednotlivých technologických parametrů

Ing. Lukáš Vebr

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Specializované mapy s odborným obsahem:
KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 50% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 40% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 35% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 30% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 50% (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 40% (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 35% (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 30% (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Ing. Lukáš Vebr

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Mgr. Rastislav Kubala

Ing. Kateřina Karasová

Ing. Juraj Kisztner

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde:

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 50% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Mgr. Rastislav Kubala

Ing. Kateřina Karasová

Ing. Juraj Kisztner

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde:

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 40% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Mgr. Rastislav Kubala

Ing. Kateřina Karasová

Ing. Juraj Kisztner

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde:

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 35% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

Mgr. Rastislav Kubala

Ing. Kateřina Karasová

Ing. Juraj Kisztner

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde:

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 30% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Mgr. Rastislav Kubala

Ing. Kateřina Karasová

Ing. Juraj Kisztner

RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde:

Certifikované metodiky:
Metodika pro statistické zpracování dat k identifikaci anomálií škodlivin v životním prostředí

doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.

prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.

Metodika pro stanovení smáčivosti zrn uhlí

Ing. Lukáš Koval

prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.

doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.

Podrobné informace o výsledku jsou k dispozici zde.