Výukové texty institutu

 

 

Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky"   (otevři na kiosku)

(autor  Radomír Grygar)

 

Multimediální učební texty "Geomorfologie"   (otevři na kiosku)

(autoři  Radomír Grygar, Jan Jelínek)

 

Multimediální učební texty "Základy stratigrafie a paleontologie"   (otevři na kiosku)

(autoři  Petr Skupien, Lucie Měchová)

 

Multimediální učební texty "Historická geologie pro GMT"   (otevři na kiosku)

(autoři  Pavlína Doupovcová, Petr Skupien)

 

Multimediální učební texty "Sedimentologie"   (otevři na kiosku)

(autoři  Petr Skupien, Zdeněk Vašíček)

 

Multimediální učební texty "Petrologie"   (otevři na kiosku)

(autoři  Lenka Petrušková, Jiří Mališ, Tomáš Daněk)

 

Multimediální učební texty "Všeobecná geologie"   (otevři na kiosku)

(autoři  Lenka Petrušková, Petr Skupien, Jan Jelínek)

 

Multimediální učební texty "Inženýrská geologie"   (otevři na kiosku)

(autoři Marian Marschalko, Jarmila Müllerová, David Ides)

 

Multimediální učební texty "Geologie"   (otevři na kiosku)

(autoři Marian Marschalko, Radomír Grygar, Arnošt Liberda, Jana Manfrinová)

 

Multimediální učební texty "Praktika z geologie"   (otevři na kiosku)

(autoři Marian Marschalko, Jana Manfrinová, Arnošt Liberda)

 

Multimediální učební texty "Svahové deformace"   (otevři na kiosku)

(autoři Marian Marschalko, Jarmila Müllerová, David Ides)

 

Multimediální učební texty "Technika a technologie hlubinného vrtání"   (otevři na kiosku)

(autoři Martin Klempa, Vojtěch Zeman, Petr Bujok, Jaroslav Struna, Ján Pinka)

 

Multimediální učební texty "Fundamentals of Onshore Drilling"   (otevři na kiosku)

(autoři Martin Klempa, Petr Bujok, Luděk Kovář, Jaroslav Struna, Ján Pinka)

 

Multimediální prezentace "Nauka o Zemi pro technické obory"   (otevři na kiosku)

(autor Jan Jelínek)

 

Multimediální učební texty "Statistika pro GMT"   (otevři na kiosku)

(autoři Jarmila Drozdová, Vladimír Homola)

 

Multimediální učební texty "Informatika pro GMT"   (otevři na kiosku)

(autoři Jarmila Drozdová, Vladimír Homola)

 

Multimediální učební texty "Databáze pro Geovědní obory"   (otevři na kiosku)

(autoři Jarmila Drozdová, Vladimír Homola)

 

Multimediální učební texty "Geoinformatika"   (otevři na kiosku)

(autoři Ctirad Schejbal, Vladimír Homola, František Staněk, Vlastimil Kajzar)

 

Multimediální učební texty "Cvičení z inženýrské geologie"   (otevři na kiosku)

(autoři Marian Marschalko, Matěj Fuka, Arnošt Liberda)

 

Multimediální učební texty "Ložiska nerostů"   (otevři na kiosku)

(autoři Jakub Jirásek, Martin Sivek, Petr Láznička)

 

Multimediální učební texty "Úvod do cvičení z Důlní geologie a výpočtu zásob"   (otevři na kiosku)

(autoři Martin Sivek, Jakub Jirásek, Lada Hýlová)

 

Metodologie geologického průzkumu   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Výpočet a klasifikace zásob zdrojů pevných nerostných surovin   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Úvod do turismu   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Montánní turismus   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Služby v turismu   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Technika služeb v turizmu   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Geografie geovědního a montánního turismu   (otevři na kiosku)

Prof. Ing. Dr.h.c. Ctirad Schejbal, CSc.

 

Materiály pro geoinformatiku, geostatistiku a další předměty   (otevři na kiosku)

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

 

 

STUDENTSKÉ PROJEKTY: