Výukové materiály

prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc, Dr.h.c.

 

Úvod do turismu
Úvod do turismu (PDF)   Odkaz zde
Úvod do turismu (Prezentace)    
  1. ÚVOD Odkaz zde
  2. HISTORIE TURISMU Odkaz zde
  3. HISTORIE CESTOVÁNÍ V POZDNÍM STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU Odkaz zde
  4. HISTORIE CHRÁNĚNÝCH PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ Odkaz zde
  5. STRUKTURA TURISTICKÉHO ODVĚTVÍ Odkaz zde
  6. ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SCHÉMA TURISMU Odkaz zde
  7. REKREAČNÍ TURIZMUS Odkaz zde
  8. KULTURNĚ ZAMĚŘENÝ TURISMUS Odkaz zde
  9. NÁBOŽENSKÝ TURISMUS Odkaz zde
  10. SPORTOVNĚ ZAMĚŘENÝ TURISMUS Odkaz zde
  11. ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÝ TURISMUS Odkaz zde
  12. EVENT TURIZMUS Odkaz zde
  13. ČLENĚNÍ CESTOVNÍHO RUCHU Odkaz zde
  14. FORMY TURIZMU Odkaz zde
  15. PRODUKTY TURISTICKÉHO PRŮMYSLU Odkaz zde

 

 

Montánní turismus
Montánní turismus (PDF)   Odkaz zde
Montánní turismus (Prezentace)    
  1. ÚVOD Odkaz zde
  2. HODNOCENÍ MONTÁNNÍ KRAJINY A OBJEKTŮ PRO TURISMUS Odkaz zde
  3. ÚPRAVNICKÉ, HUTNÍ A DALŠÍ VÝROBNÍ OBJEKTY Odkaz zde
  4. OCHRANA MONTÁNNÍCH OBJEKTŮ Odkaz zde
  5. GENIUS LOCI Odkaz zde
  6. HODNOCENÍ MONTÁNNÍ KRAJINY A OBJEKTŮ PRO TURISMUS Odkaz zde
  7. MONTÁNNÍ OBJEKTY NA LISTINĚ SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ Odkaz zde
  8. MONTÁNNÍ OBJEKTY JAKO CHRÁNĚNÉ PAMÁTKY V NÁRODNÍCH SEZNAMECH Odkaz zde
  9. PŘÍKLADY SEZNAMŮ MONTÁNNÍCH PAMÁTEK V DALŠÍCH ZEMÍCH Odkaz zde
  10. MONTÁNNÍ TURISMUS V ČR Odkaz zde
  11. KUTNOHORSKÝ RUDNÍ REVÍR Odkaz zde
  12. UHELNÉ PÁNVE Odkaz zde
  13. HORNICKÁ MUZEA, SKANZENY, NAUČNÉ STEZKY, DŮLNÍ DÍLA A SPOLKY Odkaz zde
     
Geografie geovědního a montánního turismu (PDF)   Odkaz zde

 

 

Technika služeb v turizmu
1. Technika turizmu Odkaz zde
2, 3: Druhy a formy turizmu, specifické znaky služeb v turizmu Odkaz zde
4: Sliniční doprava Odkaz zde
5, 6: Železniční, letecká a vodní doprava Odkaz zde
7: Ostatní formy dopravy Odkaz zde a zde
8: Cestovní kanceláře a agentury Odkaz zde
9, 10, 11: Služby a doklady Odkaz zde
12, 13, 14: Lázeňské, ubytovací a stravovací služby Odkaz zde

 

 

Metodologie GP, Výpočet zásob
Metodologie geologického průzkumu Odkaz zde
Výpočet a klasifikace zásob zdrojů pevných nerostných surovin Odkaz zde