home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé

Pracovníci
Jakub Jirásek

Vysoké školy
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TU Ostrava
Přírodovědecká fakulta UK Praha
Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU Brno
Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Geologické instituce
Česká asociace ložiskových geologů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - novinky ze světa nerostných surovin

Informační portál České geologické služby
Česká geologická služba – Geofond
U.S. Geological Survey

Odborné geologické stránky
Coal and Coking on the Internet

Časopisy, knihovny
Coal Age

 

Pokud víte o stránkách, které by měly být zde zařazeny, napište nám.