home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé

Studijní plány oborů a specializací na jejichž výuce se podílí oddělení nerostných surovin a materiály pro výuku

 

Materiály pro výuku

předmět "Přírodní a technogenní surovinové zdroje" - cvičení - ZDE

předmět "Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a v.z." - cvičení - ZDE

vzorová seminární práce - ZDE

pokyny pro vypracování bakalářských prací - ZDE

 

Studijní plány

Geovědní a montánní turismus

Anotace předmětů magisterského studia :

Hornické inženýrství

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Environmentální inženýrství

546 796 / 01

Přírodní zdroje

Komerční inženýrství v oblasti surovin

541 536 / 02

Geologie II

541 546 / 01

Geologie III

541 256 / 01

Manažerství v geologii

Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Úpravnictví a ekotechnologie

Zpracování a zneškodňování odpadů

Geoinformatika

 

Anotace předmětů doktorandského studia :

Nerostná surovinová politika
Světové nerostné surovinové zdroje
Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin
Ekonomika nerostných surovin
Ložisková geologie
Ložiska stavebních surovin
Ložiska nerud
Ložiska rud
Ložiska radioaktivních surovin
Důlní geologie a výpočet zásob
Ložiska kaustobiolitů
Ložiska ropy a zemního plynu

 

Další informace o studiu