home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé
 

zajímavé akce a významné události

cyklus přednášek s geologickou tématikou

exkurze

konference

 

 

Zajímavé akce a významné události

 

Mineralogická burza Ostrava - jaro: 12. duben 2014

                                        - podzim: 18. říjen 2014

 

Cyklus přednášek s geologickou tématikou na GP:

 

     Připravované

 

 

     Uskutečněné

 

     13.5.2014 Hawaii - přírodní laboratoř evoluce

                   - RNDr. Miroslav Bubík, Csc.

     8.4.2014 Těžké kovy - neduhy sedimentů našich řek?

                   - Mgr. Martin Faměra, Ph.D.

     4.3.2014 Co řeší gravimetrie v geologii a archeologii

                   - RNDr. Jan Mrlina, Ph.D.

     18.2.2014 Kam (ne)pokročila sanace sesuvu D8 v km 56,300-56,500

                   - Ing. Petr Kycl

     14.1.2014 Nová hornická expozice Národního technického muzea v Praze

                   - Bc. Karol Šmehil

     10.12.2013 Bahenní sopky

                   - RNDr. Pavel Hanžl, Dr. & Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D.

     5.11.2013 Oživené podzemí

                   - RNDr. Jiří Šafář

     15.10.2013 Surovinový potenciál zlata České republiky

                     - RNDr. Petr Morávek

     14.5.2013 Historie břidlicového průmyslu v Nízkém Jeseníku

                   - Lumír Moučka

     9.4.2013 Zlato rudních ložisek moravskoslezských Jeseníků

                   - prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.

     12.3.2013 Národní park Yellowstone očima geologa

                   - Mgr. Martin Faměra

     12.2.2013 Shale gas - možnosti výzkumu a přínos pro Českou republiku

                   - Mgr. Milan Geršl, Ph.D. & Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

     15.1.2013 Víno a geologie: je mineraliota vína vázaná na podloží jen

                    romantické přání?

                   - Ing. Stanislav Benada, Ph.D.

     11.12.2012 Zkušenosti s řešením problematiky svahových pohybů

                      v posledních 50ti letech

                   - Ing. Stanislav Novosad, CSc.

     6.11.2012 Ostravské laguny - Ing. Josef Jašek, Ing. Kamil Prokeš

     16.10.2012 Odkrývání tajemství Hranické propasti - David Čani

     22.5.2012 Současný stav a perspektivy těžby ropy a zemního plynu v ČR

                   - Ing. Michal Sasín

     3.4.2012 14 milionů let vulkanické aktivity Doupovských hor

                   - Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

     6.3.2012 Sběr a určování souvků a jiných klastů na Ostravsku

                   - Zdeněk Gába

     21.2.2012 Svahové deformace v Moravskoslezském kraji po srážkách v

                    květnu 2010 - Ing. Luděk Kovář, Ph.D.

     17.1.2012 Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov

                   - Bc. K. Šmehil

     6.12.2011 Světové zásoby ropy a předpoklad její těžby ve 21. století

                   - prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.

     8.11.2011 Stříbro rudních ložisek moravskoslezských Jeseníků

                   - prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.

     18.10.2011 Zlatá horečka v Serra Pelada (Brazílie) - RNDr. P. Morávek

     3.5.2011 Zkamenělý les na ostrově Lesbos (Řecko) - Mgr. M. Ličbinská

     5.4.2011 Fosilní stopy na Moravě aneb geolog stopařem

                  - Mgr. T. Lehotský, Ph.D.

     8.3.2011 Ropné havárie v historii a dnes, jejich dopad na životní

                  prostředí - Ing. S. Benada, Ph.D.

     15.2.2011 Útesy, atoly a osud jejich obyvatel - prof. L. Jansa

     18.1.2011 Objev a zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

                    - B. Šimečková

     14.12.2010 Zkamenělé poklady Antarktidy - Mgr. R. Vodrážka, Ph.D.

     2.11.2010 Přijde potopa nebo už byla? Změny hladiny oceánu v

                    historii Země, role klimatu a pohybů zemské kůry

                    - RNDr. D. Uličný, CSc.

     12.10.2010 Zlato v přírodě a v potřebách člověka - RNDr. P. Morávek

     11.5.2010 (Ne)cestou po Laosu - pátrání po zdrojovém kráteru   

                    australskoasijských tektitů - M. Trnka, V. Tilšar, O. Kovář

     27.4.2010 Syntéza diamantu a diamantové nástroje - Mgr. J. Vavrda

     16.3.2010 Krásy Krymu očima geologa - Doc. Ing. P. Skupien, Ph.D.

     23.2.2010 Jeseníky a jejich hornická minulost - RNDr. J. Večeřa

     19.1.2010 Skladování plynu v České republice - RNDr. V. Onderka, CSc.

     15.12.2009 Nový pohled na globální tektoniku

                    - RNDr. P. Kalenda, CSc. & Ing. L. Neumann, CSc.

                      & prof. J. Croll

     10.11.2009 Zlatodůl Roudný u Vlašimi - Ing. V. Zemek

     12.5.2009 Typologie a charakteristika umělých podzemních prostor

                    - M. Přibil

     7.4.2009 Historie těžby rumělky v Čechách

                  - Bc. D. Velebil

     17.3.2009 Hydráty metanu - surovina i environmentální problém

                    - doc. RNDr. M. Slobodník, CSc.

     10.2.2009 Česká geologická služba - Geofond, základní zdroj

                     geologických informací z území České republiky

                     - RNDr. J. Starý

     13.1.2009 Moravský kras - jedinečný přírodní systém

                    - Mgr. M. Schwarzová

                    - Ing. I. Sýkorová, DrSc.

     11.11.2008 Skanzen hornictví železnorudný důl Chrustenice

                     - L. Lahoda

     13.5.2008 Zabezpečení spolehlivých dodávek zemního plynu    
                    pro Českou republiku a Evropu

                    - doc. RNDr. A. Thon, CSc.

     8.4.2008 Sedlecký kaolín a.s. Božičany - suroviny, technologie,   
                    produkty a výrobky

                    - Ing. F. Pticen

     4.3.2008 Vývoj říční sítě Moravského krasu - RNDr. P. Kalenda, CSc.

     5.2.2008 Geologie a aktivity České geologické služby v oblasti 
                    Střední Ameriky

                    - Ing. P. Kycl & doc. Ing. R. Grygar, CSc.

     15.1.2008 Novodobý geologický průzkum, příprava, těžba Pb-Zn rud  
                    na lokalitě Horní Město a její předčasné ukončení

                    - prof. Ing. J. Grygárek, CSc.

     4.12.2007 Hornictví v jižních Čechách - Ing. J. Zikeš & Dr. Ing. P. Welser

     6.11.2007 Likvidace důlní činnosti na Ostravsku a její dopady 
                    na životní prostředí

                    - Ing. J. Havelka

     23.10.2007 Světlo v kamenech

                    - Ing. J. Mališ, Ph.D. & Ing. J. Ščučka, Ph.

     15.5.2007 Krkonošské dolování - RNDr. R. Tásler

     17.4.2007 Surovinové strategie a co dál v ČR a v Evropě

                    - Mgr. P. Kavina

     13.3.2007 Dva z Barrandových darů naší zemi - Doc. RNDr. J. Marek, CSc.

     9.1.2007 Extrémní klimatické jevy - povodně a možnosti jejich 

                  předpovídání 

                  - Ing. D. Židek & RNDr. J. Unucka, Ph.D.

     12.12.2006 Ložiska zlata v České republice - minulost, přítomnost

                     a budoucnost  

                     - Ing. J. Jirásek, Ph.D.

     7.11.2006 Vltavíny a tektity: jejich vznik a naleziště 

                     - RNDr. S. Houzar, Ph.D.

     10.10.2006 Pegmatity světa - Mgr. J. Cempírek

     16.5.2006 Slapy a zemětřesení

                     - RNDr. P. Kalenda, CSc. & RNDr. J. Málek, Ph.D. &

                       RNDr. L. Skalský, CSc.

     4.4.2006 Diamanty - od prospekce k otvírce dolu. Nejnovější poznatky
                  z diamantových polí Kanady.

                     - Dipl. Ing. J. Jakubec

     21.3.2006 Mineralogicko-geologická a geotechnická problematika 

                    uranového ložiska Příbram

                     - Ing. J. Růžička, CSc.

     10.1.2006 Problematika likvidace těžby uranu v oblasti

                    Stráže pod Ralskem

                     - Mgr. V. Ekert & Ing. Z. Koštejn

     13.12.2005 Železné hory - opravdu geologický mišmaš?

                     aneb Geologie Železných hor

                     - RNDr. D. Smutek

     24.5.2005 Historie a především současnost poznání geologického

                     - doc. Ing. J. Grygar, CSc.

     12.4.2005 Historie a vývoj těžby rud ve zlatohorském revíru

                     - prof. Ing. J. Grygárek, CSc.

                    - prof. Ing. Z. Vašíček, DrSc. & Ing. P. Skupien, Ph.D.

     13.1.2005 Počátky dobývání kamenného uhlí v Petřvaldské dílčí pánvi

                    - PhDr. A. Zářický, Ph.D.

     18.5.2004 Sopky Nového Zélandu a Havaje - prof. Ing. C. Schejbal, CSc.

                    - prof. Ing. J. Havelka, CSc.

     16.3.2004 Geologie Skutečska - Ing. M. Čáslavský

 

 

 

 

 

   Připravované

 

   Uskutečněné