home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé

Zde naleznete studijní materiály, vybrané publikace členů oddělení nerostných surovin a případně další dokumenty.

 

monografie:

 

Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6  

 

 

 

 

   

   Martinec, P., Jirásek, J., Kožušníková, A., Sivek, M. (eds.):

   Atlas uhlí české části hornoslezské pánve.

   Ostrava: Anagram, 2005. 64 s. + CD-ROM.

   ISBN 80-7342-082-1

 
 
 
 

 

  Sivek, M., Dopita, M., Krůl, M., Čáslavský, M.,   

  Jirásek, J.: Atlas of Chemical-Technological

  Properties of Coals in the Czech Part
  of the Upper Silesian Basin
.

   Ostrava: VŠB - TU, 2003. 31 s. + 79 příloh.

   ISBN 80-248-0438-7

   (česky a anglicky)

 

 

učebnice, učební texty:

 

Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3  

 

 

 

 

Malečková, V., Sivek, M., Jirásek, J.: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2827-5  

 

 

 

 

   Sivek, M.:

   Ekonomika nerostných surovin.

   Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM.

   ISBN 978-80-248-1467-4

 

 

 

   Sivek, M.:

   Zásoby ložisek nerostů.

   Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM.

   ISBN 80-248-0989-3

 

 

 

výukové materiály přístupné na internetu:

Ložiska nerostů

(dostupný též na CD-ROM - viz výše)

 

(dostupný též na CD-ROM - viz výše)

 

(dostupný též na CD-ROM - viz výše)

 

jiné:

Slavnost Trilobita na Hornicko-geologické fakultě