home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé
 

Granty a výzkumné projekty

Obhájené bakalářské , diplomové a disertační práce našich studentů

Návrhy témat bakalářských, diplomových a disertačních prací

Přehled všech doposud nezadaných témat bakalářských, diplomových a doktorských prací navržených pracovníky našeho oddělení je k dispozici v systému EDISON. Zájemci o ně by se měli obrátit na uvedeného vedoucího.

Je také možné přijít za pracovníky našeho oddělení s Vámi zvoleným tématem.