home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé

Prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
profesor
místnost č. 858, 8.patro, budova A
Institut geologického inženýrství, oddělení ložiskové geologie
Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: tel.: +42059699 3528
E-mail: martin.sivek@vsb.cz

Odborná orientaceVýuka předmětůPodrobnostiVýznamné publikace
Současné publikaceStudenti

Odborná orientace:
Geologie uhelných ložisek.
Důlní geologie a geologický průzkum ložisek.

Teorie zásob ložisek nerostných surovin.
Geologické a báňsko-technické hodnocení ložisek nerostných surovin a výpočet jejich zásob.

Výuka předmětů:
Ložiska kaustobiolitů.
Důlní geologie a výpočet zásob.
Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob              Metodologie geologického průzkumu                                          Geologická a báňská legislativa

Podrobnosti:
Autor a spoluautor 41 původních prací z oblasti geologie, tektoniky a problematiky uhelných zásob, autor a spoluautor 62 hodnotících a výzkumných zpráv z oblasti geologie a zásob české části hornoslezské pánve, účast v týmech řešících dlouhodobé koncepce průzkumu a rozvoje těžeb české části hornoslezské pánve, autor a spoluautor 6 původních realizovaných projektů v oblasti hodnocení uhelných zásob a rozvoje automatizovaných informačních systémů o uhelných zásobách.

Anotace nejvýznam. publikací, projektů
 

Dopita M., Sivek M.: Some problems concerning mineable reserves determination of coal deposits with complex geological structure. VIth International Congress of ISM, vol. 1., Harrogate, 1985, s. 231-236.

Sivek M.: Hospodaření s uhelnými zásobami na dolech ostravsko-karvinského revíru.- Vydalo GŘ OKD, koncernu Ostrava jako Směrnici č. 8/85. Ostrava, 1985.

Sivek M.: Odvozování vytěžitelných zásob na dolech ostravsko-karvinského revíru.- Vydalo GŘ OKD, koncernu Ostrava jako Směrnici č. 23/86. Ostrava, 1985.

Sivek M.: A history of the development of technical-economic conditions and the detemination of mineable reserves in the Ostrava-Karviná coalfield.- MHS ČSVTS VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1998.

Vybrané současné publikace

 

Jirásek, J., Hýlová, L., Sivek, M., Jureczka, J., Martínek, K., Sýkorová, I., Schmitz, M.: The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). International Journal of Earth Sciences, vol. 102, pp. 989-1006.

 

Hýlová, L., Jureczka, J., Jirásek, J., Sivek, M., Hotárková, J.: The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). International Journal of Coal Geology, 2013, vol. 106, pp. 11-24.

 

Sivek, M., Jirásek, J., Kavina, P., Martiníková, H.: Uranium and the Energy Strategy of the Czech Republic in Electricity Production. Energy Sources, Part B, 2013, vol. 8, issue 2, pp. 115-121. 

Sivek, M., Kavina, P., Malečková, V., Jirásek, J.: Czech Republic and indicative targets of the European Union for electricity generation from renewable sources. Energy Policy, 2012, vol. 44, pp. 469-475. 

Sivek, M., Kavina, P., Jirásek, J., Malečková, V.: Factors influencing the selection of the past and future strategies for electricity generation in the Czech Republic. Energy Policy, 2012, vol. 48, pp. 650-656. 

Sivek, M., Kavina, P., Jirásek, J.: European Union and the formation of its initiative in energy minerals. Energy Policy, 2011, vol. 39, issue 9, pp. 5535-5540.

 

Sivek, M., Jirásek, J., Sedláčková, L., Čáslavský, M.: Variation of moisture content of the bituminous coals with depth: A case study from the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. International Journal of Coal Geology, 2010, vol. 84, issue 1-2, pp. 16-24. 

 

Hemza, P., Sivek, M., Jirásek, J.: Factors influencing the methane content of coal beds of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. International Journal of Coal Geology, 2009, vol. 79, issue 1-2, pp. 29-39.  

 

Kavina, P., Jirásek, J., Sivek, M.: Some issues related to the energy sources in the Czech Republic. Energy Policy, 2009, vol. 37, issue 6, pp. 2139-2142.

 

Kandarachevová, J., Sedláčková, L., Hýlová, L., Jirásek, J., Sivek, M.: Lateral development of coalification in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits. International Journal of Coal Geology, 2009, vol. 78, issue 3, pp. 225-232. 

 

Sivek, M., Čáslavský, M., Jirásek, J.: Applicability of the Hilt’s law to the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). International Journal of Coal Geology, 2008, vol. 73, issue 2, pp. 185-195. 

 

Studenti doktorských programů
 

Pavlína Janíková:

 

Radúz Klika:

 

Jaromír Starý:

 

Jiří Wlosok: