home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

AUTOŘI A PODĚKOVÁNÍ

 

 

 

doc. Ing. Jakub JIRÁSEK, Ph.D.

Kontakt: telefon +420 59 699 3502

             e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz

             web: http://geologie.vsb.cz/loziska

    

Vzdělání:

 

· Ing. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Geologické inženýrství, 2001

· Ph.D. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, prezenční doktorandské studium, obor Geologické inženýrství, 2004.

 

Zaměstnání:

 

· 1997 - 2001 pomocná vědecká síla na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě

· od 2004 akademický pracovník Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava

· v roce 2015 jmenován docentem na Komenského univerzitě v Bratislavě

 

Vybrané publikace:

 

· Janíková P., Starý J., Klika R., Kavina P., Jirásek J., Sivek M. (2015): Gold deposits of the Czech Republic from a mineral policy perspective. Gospodarka surowcami mineralnymi - Mineral Resources Management, vol. 31, issue 4, pp. 35-50.

· Matýsek D., Jirásek J., Osovský M., Skupien P. (2014): Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineralogical Magazine, vol. 78, issue 5, pp. 1265-1286

·  Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., Jureczka J., Martínek K., Sýkorová I., Schmitz M. (2013): The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). International Journal of Earth Sciences, vol. 102, issue 4, pp. 989-1006.

· Hýlová L., Jureczka J., Jirásek J., Sivek M., Hotárková J. (2013): The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). International Journal of Coal Geology, vol. 106, pp. 11-24.

· Sivek M., Kavina P., Jirásek J., Malečková V. (2012): Factors influencing the selection of the past and future strategies for electricity generation in the Czech Republic. Energy Policy, vol. 48, pp. 650-656.

 

 

prof. Ing. Martin SIVEK, CSc.

Kontakt: telefon +420 59 699 3528

             e-mail: martin.sivek@vsb.cz

             web: http://geologie.vsb.cz/loziska

 

Vzdělání:

 

· Ing. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Hornická geologie, 1971

· CSc. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, 1976

 

Zaměstnání:

 

· 5 let praktických zkušeností jako geolog jednoho z dolů karvinské části OKR

· 11 let pracovník oddělení geologie ředitelství OKD, z toho 3 roky jako vedoucí oddělení důlní geologie Generálního ředitelství OKD

· více než 4 roky práce v zahraničí s firmou odstraňující vlivy poddolování na stavebních objektech jejich rektifikací

· v roce 1992 jmenován docentem na VŠB-TUO

· v roce 1999 jmenován profesorem pro obor ložisková geologie

 

Vybrané publikace:

 

· Janíková P., Starý J., Klika R., Kavina P., Jirásek J., Sivek M. (2015): Gold deposits of the Czech Republic from a mineral policy perspective. Gospodarka surowcami mineralnymi - Mineral Resources Management, vol. 31, issue 4, pp. 35-50.

·  Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., Jureczka J., Martínek K., Sýkorová I., Schmitz M. (2013): The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). International Journal of Earth Sciences, vol. 102, issue 4, pp. 989-1006.

· Hýlová L., Jureczka J., Jirásek J., Sivek M., Hotárková J. (2013): The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). International Journal of Coal Geology, vol. 106, pp. 11-24.

· Sivek M., Kavina P., Jirásek J., Malečková V. (2012): Factors influencing the selection of the past and future strategies for electricity generation in the Czech Republic. Energy Policy, vol. 48, pp. 650-656.

· Pešek J., Sivek M. (2012): Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky. Praha: Česká geologická služba.

 

 

prof. Petr LÁZNIČKA, Ph.D.

Kontakt: telefon +61 (0)8 8241 1790

             e-mail: plaznicka@dodo.com.au

             web: www.totalmetallogeny.com

 

Vzdělání:

 

· M.Sc. - University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, obor Economic Geology, 1968

· Ph.D. - University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, obor Economic Geology, 1971

· Ph.D. - University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, obor Economic Geology, 1971

 

Zaměstnání:

 

· v letech 1972-1999 asistentem, docentem a profesorem pro obor ložisková geologie a geologie na University of Manitoba, Kanada

· konzultant pro těžební společnosti AMAX Explorations, British Columbia; BP Minerals, B.C., Yukon, Northwest Territories; Selection Trust, Tasman Orogenic Belt; Anglo-American, South Africa; Geoscience Australia, NT; Teck, Central Asia; Normandy, Ghana; Lappland Goldminers, Sweden aj.

· zakladatel expertního systému Data Metallogenica

 

Vybrané publikace:

 

·  Laznicka, P.: Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer, 2010. 949 s.

·  Laznicka, P.: Total Metallogeny - Geosites. AMF: Adelaide, 2001. 740 s.

·  Laznicka, P.: Quantitative relationships among giant deposits of metals. Economic Geology and the Bulletin of the Society od Economic Geologists, 1999, vol. 94, issue 4, pp. 455 - 473.

·  Laznicka, P.: Precambrian Empirical Metallogeny. Elsevier: Amsterdam, 1993. 1622 s.

·  Laznicka, P.: Manganese deposits in the global lithogenetic system - quantitative approach. Ore Geology Reviews, 1992, vol. 7, issue 4, pp. 279 - 356.

·  Veizer, J., Laznicka, P., Jansen, S.: Mineralization through geologic time - recycling perspective. American Journal of Science, 1989, vol. 289, issue 4, pp. 484 - 524.

·  Laznicka, P.: Breccias and Coarse Fragmentites: Petrology, Environments, Associations, Ores. Elsevier: Amsterdam, 1988. 832 s.

 

 

* Software

Pro automatické spouštění HTML stránky verze distribuované na CD-ROM byl použit freeware AutorunPro - autoři Mark Trescowthick a Ross Mack (GUI Computing, Melbourne).

 

* Grafika

Grafickou podobu a kostru této prezentace vytvořil Jakub Sivek (www: http://www.sivek.com).

 

Poděkování

Rádi bychom poděkovali Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za financování projektu, díky němuž tyto výukové materiály vznikly.

Dále bychom rádi poděkovali institucím i jednotlivcům, kteří nám svou laskavostí pomohli při získávání textové i fotografické dokumentace. Jsou to (v abecedním pořadí):

muzea, sbírky vysokých škol, státní instituce

 • Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno

 • Česká geologická služba

 • Geologický pavilon prof. F. Pošepného na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • Městské muzeum a galerie Vodňany

 • Ministerstvo vnitra ČR

 • Moravské zemské muzeum Brno

 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 • Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, Polsko

 • Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum

 • Woods Hole Science Center, U.S. Geological Survey, USA

archivy

 • Moravský zemský archiv v Brně - pobočka Jihlava

 • Státní okresní archiv Kutná Hora

geologické firmy

 • Data Metallogenica

 • De Beers Consolidated Mines

 • Syncrude Canada Ltd.

 • Vodní zdroje Chrudim

soukromé osoby

 • Mgr. Inż. Andrzej Bezkorowajny, Brzesko, Polsko

 • Zdeněk Doubek, Hradec Králové

 • Milan Kraus, Ostrava

 • Václav Macháček, Hradec Králové

 • Ing. Lech Malysz, Horní Suchá

 • Dr. Ing. Dalibor Matýsek

 • Jiří Mazuch, Nové Město na Moravě

 • Jindřich Pařízek, Nové Město na Moravě

 • Bc. Martin Přibil, Praha

 • Jiří Sláma, Hradec Králové

 • Mgr. Eligiusz Szełęg. Ph.D., Sosnowiec, Polsko

 • Mgr. Dalibor Velebil, Praha

 • Ing. Václav Zemek, Vlašim

 • Ing. Jiří Zikeš, České Budějovice