home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

LOŽISKA NEROSTŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA RUD

 

   V České republice nejsou v současnosti těžena žádná ložiska rud. S výjimkou některých ložisek zlata, wolframu a případně lithia by těžba rud při současných podmínkách nebyla ekonomická (ložiska mají pouze nebilanční zásoby).

 

 

CÍN

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 5 ložisek s nebilančními zásobami 180,3 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

GERMANIUM

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 1 ložisko s nebilančními 473 t. Evidované ložisko není těženo.

 

 

 

LITHIUM, RUBIDIUM, CESIUM

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 5 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 2331 t, bilančními vyhledanými zásobami 15685 t a nebilančními zásobami 141977 t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

MANGAN

 

 

 

K 31.12.2015 jsou evidována 3 ložiska s nebilančními zásobami 138,8 mil. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

MĚĎ

 

 

 

K 31.12.2015 jsou evidována 4 ložiska s nebilančními zásobami 49 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

OLOVO

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 8 ložisek s nebilančními zásobami 152 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

STŘÍBRO

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 7 ložisek s nebilančními zásobami 532 t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

WOLFRAM

 

 

 

K 31.12.2015 jsou evidováno 6 ložisek s nebilančními zásobami 71 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

ZINEK

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 8 ložisek s nebilančními zásobami 472 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

ZLATO

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 15 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 48740 kg, bilančními vyhledanými zásobami 28644 kg a nebilančními zásobami 161516 kg. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA NERUD

 

   Potenciál ložisek nerudních surovin na našem území je obecně větší než u rud. U části z nich je těžbou plně kryta naše spotřeba a vývoz některých (např. kaolínu, křemenných písků, vápenců a živců) pomáhá částečně vyvažovat i mezinárodní obchodní bilanci.  

 

 

BARYT

 

 

 

K 31.12.2015 jsou evidována 3 ložiska s nebilančními zásobami 569 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

BENTONIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 36 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 73,3 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 128,3 mil. t a nebilančními zásobami 105,2 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 30,7 mil. t.

Těženo je 7 ložisek s celkovou roční těžbou 369 tis. t v roce 2015.

 

 

 

CIHLÁŘSKÉ SUROVINY

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 131 výhradních a 124 nevýhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 264,3 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 751,6 mil. m3 a nebilančními zásobami 209,8 mil. m3. Vytěžitelné zásoby jsou 65,5 mil. m3.

Těženo je 14 výhradních a 6 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 901 tis. m3 v roce 2015.

 

 

 

DEKORAČNÍ KÁMEN

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 159 výhradních a 69 nevýhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 79,8 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 93,3 mil. m3 a nebilančními zásobami 41,9 mil. m3. Vytěžitelné zásoby jsou 99,5 mil. t.

Těženo je 54 výhradních a 17 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou přibližně 242 tis. m3 v roce 2015.

 

 

 

DIATOMIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 1 ložisko s bilančními prozkoumanými zásobami 1,8 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 0 t a nebilančními zásobami 0,7 mil t. Vytěžitelné zásoby jsou 1,6 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s roční těžbou 15 tis. t v roce 2015.

 

 

 

DOLOMIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 12 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 84,4 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 348,3 mil. t a nebilančními zásobami 93,2 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 11,3 mil. t.

Těžena jsou 2 ložiska s celkovou roční těžbou 451 tis. t v roce 2015.

 

 

 

DRAHÉ KAMENY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 16 ložisek, z toho 7 ložisek pyropu („českého granátu“), 6 ložisek vltavínů a 3 ložiska ostatních drahých kamenů.

Těženo je 1 ložisko pyropu a 3 ložiska vltavínů.

 

 

 

FLUORIT

 

 

 

K 31.12.2015 jsou evidována 4 ložiska s nebilančními zásobami 2033 tis. t. Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

GRAFIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 8 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1106 tis. t, bilančními vyhledanými zásobami 2606 tis. t a nebilančními zásobami 10447 tis. t.

Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

JÍLY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 108 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 175,8 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 398,2 mil. t a nebilančními zásobami 347,8 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 43,5 milt. t.

Těženo je 17 ložisek s celkovou roční těžbou 569 tis. t v roce 2015.

 

 

 

KAOLÍN

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 71 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 225,8 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 499,7 mil. t a nebilančními zásobami 455,5 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 3,5 milt. t.

Těženo je 15 ložisek s celkovou roční těžbou 648 tis. t v roce 2015.

 

 

 

KŘEMENNÉ SUROVINY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 15 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 0,7 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 20,3 mil. t a nebilančními zásobami 4,6 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 0,5 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s roční těžbou 14 tis. t v roce 2015.

 

 

 

SÁDROVEC A ANHYDRIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 5 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 119,1 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 303,0 mil. t a nebilančními zásobami 82,1 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 2,3 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s celkovou roční těžbou 11 tis. t v roce 2015.

 

 

 

SKLÁŘSKÉ PÍSKY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 6 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 83,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 25,1 mil. t a nebilančními zásobami 144,9 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 76,9 mil. t.

Těžena jsou 4 ložiska s celkovou roční těžbou 812 tis. t v roce 2015.

 

 

 

SLÉVÁRENSKÉ PÍSKY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 25 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 126,9 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 133,4 mil. t a nebilančními zásobami 147,2 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 77,3 mil. t.

Těženo je 8 ložisek s celkovou roční těžbou 535 tis. t v roce 2015.

 

 

 

STAVEBNÍ KÁMEN

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 320 výhradních a 221 nevýhradníchložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1204,9 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 2013,8 mil. m3 a nebilančními zásobami 135,1 mil. m3. Vytěžitelné zásoby jsou 226,4 mil. t.

Těženo je 166 výhradních a 44 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 14,9 mil. m3 v roce 2015.

 

 

 

ŠTĚRKOPÍSKY

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 204 výhradních a 351 nevýhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1182,3 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 2555,3 mil. m3 a nebilančními zásobami 464,7 mil. m3. Vytěžitelné zásoby jsou 460,3 mil. t.

Těženo je 69 výhradních a 94 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 10,9 mil. m3 v roce 2015.

 

 

 

VÁPENCE A CEMENTÁŘSKÉ SUROVINY

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 85 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1984,0 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 1894,4 mil. t a nebilančními zásobami 879,4 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 1514,1 mil. t.

Těženo je 22 ložisek s celkovou roční těžbou 11,6 mil. t v roce 2015.

 

 

 

ŽIVCE

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 36 ložisek živců s bilančními prozkoumanými zásobami 25,1 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 31,1 mil. t a nebilančními zásobami 13,2 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 28,0 mil. t.

Ke stejnému datu jsou evidována 3 ložiska náhrad živců (nefelinické fonolity) s bilančními vyhledanými zásobami 199,8 mil. t a vytěžitelné zásobami 24,3 mil. t.

Těženo je 9 ložisek živců + 1 ložisko náhrady živců s celkovou roční těžbou 454 tis. t v roce 2015.

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA ENERGETICKÝCH SUROVIN

 

   Pro získávání energií jsou u nás těženy a využívány nerosty ze skupiny kaustobiolitů. Z nich mají největší význam hnědé a černé uhlí, naopak u ropy a zemního plynu jsme téměř zcela závislí na dovozu. Těřba uranu byla ukončena v roce 2015.

 

 

ČERNÉ UHLÍ

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 62 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1,5 mld. t, bilančními vyhledanými zásobami 5,8 mld. t a nebilančními zásobami 8,8 mld. t. Vytěžitelné zásoby jsou 41,8 mil. t.

Těženo je 8 ložisek s celkovou roční těžbou 7,6 mil. t v roce 2015.

 

 

 

HNĚDÉ UHLÍ

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 52 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 2,2 mld. t, bilančními vyhledanými zásobami 2,0 mld. t a nebilančními zásobami 4,5 mld. t. Vytěžitelné zásoby jsou 749,1 mil. t.

Těženo je 9 ložisek s celkovou roční těžbou 38,4 mil. t v roce 2015.

 

 

 

LIGNIT

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 5 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 619,7 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 229,9 mil. t a nebilančními zásobami 147,7 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 1,9 mil. t. 
Evidovaná ložiska nejsou těžena.

 

 

 

ROPA

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 38 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 21,4 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 1,7 mil. t a nebilančními zásobami 5,8 mil. t. Vytěžitelné zásoby jsou 1,4 mil. t.

Těženo je 28 ložisek s celkovou roční těžbou 126 tis. t v roce 2015.

 

 

 

URAN

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 7 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1330 t, bilančními vyhledanými zásobami 19448 t a nebilančními zásobami 114259 t. Vytěžitelné zásoby jsou 308 t.

Těženo bylo jedno ložisko s celkovou roční těžbou 122 t U v roce 2015.

 

 

 

ZEMNÍ PLYN

 

 

 

K 31.12.2015 je evidováno 95 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 7,5 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 3,0 mil. m3 a nebilančními zásobami 20,5 mil. m3. Vytěžitelné zásoby jsou 5,1 mil. m3.

Těženo je 46 ložisek s celkovou roční těžbou 200 mil. m3 v roce 2015.

 

 

 

  Použitá literatura

Starý, J., Sitenský, I., Mašek, D., Hodková, T., Vaněček, M.,  Novák, J., Kavina, P. (2016): Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny 2016. Praha: Česká geologická služba.