home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

EVIDOVANÁ LOŽISKA NEROSTŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA RUD

 

   V České republice nejsou s výjimkou uranového ložiska Rožná těžena žádná ložiska rud. S výjimkou některých ložisek zlata, příp. wolframu, by těžba rud při současných podmínkách nebyla ekonomická (ložiska mají pouze nebilanční zásoby).

 

 

CÍN

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 3 ložiska s nebilančními zásobami 163,8 tis. t.

 

 

 

GERMANIUM

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 1 ložisko s nebilančními 479 t.

 

 

 

LITHIUM

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 1 ložisko s nebilančními zásobami 112,8 tis. t.

 

 

 

MANGAN

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 3 ložiska s nebilančními zásobami 138,8 mil. t.

 

 

 

MĚĎ

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 4 ložiska s nebilančními zásobami 49 tis. t.

 

 

 

OLOVO

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 8 ložisek s nebilančními zásobami 152 tis. t.

 

 

 

STŘÍBRO

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 7 ložisek s nebilančními zásobami 532 t.

 

 

 

WOLFRAM

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 4 ložiska s nebilančními zásobami 70 tis. t.

 

 

 

ZINEK

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 8 ložisek s nebilančními zásobami 472 tis. t.

 

 

 

ZLATO

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 15 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 48740 kg, bilančními vyhledanými zásobami 28644 kg a nebilančními zásobami 161516 kg.

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA NERUD

 

   Potenciál ložisek nerudních surovin na našem území je obecně větší než u rud. U části z nich je těžbou plně kryta naše spotřeba a vývoz některých (např. kaolínu, křemenných písků, vápenců a živců) pomáhá částečně vyvažovat i mezinárodní obchodní bilanci.  

 

 

BARYT

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 3 ložiska s nebilančními zásobami 569 tis. t.

 

 

 

BENTONIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 29 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 51,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 163,2 mil. t a nebilančními zásobami 105,2 mil. t.

Těžena jsou 2 ložiska s celkovou roční těžbou 235 tis. t v roce 2008.

 

 

 

CIHLÁŘSKÉ SUROVINY

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 136 výhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 217,8 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 232,7 mil. m3 a nebilančními zásobami 99,2 mil. m3.

Pozn.: do ložisek cihlářských surovin dále patří i 123 nevýhradních ložisek (z toho 13 těžených), která nejsou v této statistice uvedena. 

Těženo je 29 výhradních a 13 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 1512 tis. m3 v roce 2008.

 

 

 

DEKORAČNÍ KÁMEN

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 162 výhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 81,9 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 66,5 mil. m3 a nebilančními zásobami 38,8 mil. m3.

Pozn.: do ložisek dekoračního kamene dále patří i 67 nevýhradních ložisek (z toho 25 těžených), která nejsou v této statistice uvedena. 

Těženo je 57 výhradních a 25 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 274 tis. m3 v roce 2008.

 

 

 

DIATOMIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 1 ložisko s bilančními prozkoumanými zásobami 4,1 mil. t a bilančními vyhledanými zásobami 328 tis. t.

Těženo je jedno ložisko s roční těžbou 31 tis. t v roce 2008.

 

 

 

DOLOMIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 12 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 78,6 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 340,8 mil. t a nebilančními zásobami 94,3 mil. t.

Těžena jsou 2 ložiska s celkovou roční těžbou 449 tis. t v roce 2008.

 

 

 

DRAHÉ KAMENY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 13 ložisek.

Těžena jsou 1 ložisko pyropu („českého granátu“) a 2 ložiska vltavínů.

 

 

 

FLUORIT

 

 

 

K 31.12.2008 jsou evidována 4 ložiska s nebilančními zásobami 2033 tis. t.

 

 

 

GRAFIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 8 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1321 tis. t, bilančními vyhledanými zásobami 4041 tis. t a nebilančními zásobami 8797 tis. t.

Těženo je jedno ložisko s roční těžbou 3 tis. t v roce 2008.

 

 

 

JÍLY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 124 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 179,6 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 397,6 mil. t a nebilančními zásobami 350,5 mil. t.

Těženo je 19 ložisek s celkovou roční těžbou 574 tis. t v roce 2008.

 

 

 

KAOLÍN

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 70 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 244,5 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 497,4 mil. t a nebilančními zásobami 470,3 mil. t.

Těženo je 13 ložisek s celkovou roční těžbou 672 tis. t v roce 2008.

 

 

 

KŘEMENNÉ SUROVINY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 16 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 907 tis. t, bilančními vyhledanými zásobami 23,0 mil. t a nebilančními zásobami 4,8 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s roční těžbou 18 tis. t v roce 2008.

 

 

 

SÁDROVEC A ANHYDRIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 5 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 119,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 303,0 mil. t a nebilančními zásobami 82,1 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s celkovou roční těžbou 35 tis. t v roce 2008.

 

 

 

SKLÁŘSKÉ PÍSKY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 6 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 90,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 25,8 mil. t a nebilančními zásobami 144,4 mil. t.

Těženo je 5 ložisek s celkovou roční těžbou 1151 tis. t v roce 2008.

 

 

 

SLÉVÁRENSKÉ PÍSKY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 24 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 134,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 80,5 mil. t a nebilančními zásobami 164,3 mil. t.

Těženo je 10 ložisek s celkovou roční těžbou 702 tis. t v roce 2008.

 

 

 

STAVEBNÍ KÁMEN

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 319 výhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1138,0 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 1017,4 mil. m3 a nebilančními zásobami 135,1 mil. m3.

Pozn.: do ložisek stavebního kamene dále patří i 210 nevýhradních ložisek (z toho 49 těžených), která nejsou v této statistice uvedena. 

Těženo je 165 výhradních a 49 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 16,4 mil. m3 v roce 2008.

 

 

 

ŠTĚRKOPÍSKY

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 208 výhradních ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1132,4 mil. m3, bilančními vyhledanými zásobami 765,8 mil. m3 a nebilančními zásobami 227,4 mil. m3.

Pozn.: do ložisek štěrkopísků dále patří i 336 nevýhradních ložisek (z toho 123 těžených), která nejsou v této statistice uvedena. 

Těženo je 69 výhradních a 123 nevýhradních ložisek s celkovou roční těžbou 15,1 mil. m3 v roce 2005.

 

 

 

VÁPENCE A CEMENTÁŘSKÉ SUROVINY

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 100 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1742,7 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 1778,0 mil. t a nebilančními zásobami 744,4 mil. t.

Těženo je 29 ložisek s celkovou roční těžbou 11,0 mil. t v roce 2008.

 

 

 

ŽIVCE

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 33 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 28,6 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 26,8 mil. t a nebilančními zásobami 13,8 mil. t.

Těženo je 10 ložisek s celkovou roční těžbou 488 tis. t v roce 2008.

 

 

 

  EVIDOVANÁ LOŽISKA ENERGETICKÝCH SUROVIN

 

   Pro získávání energií je u nás těžen a využíván uran a nerosty ze skupiny kaustobiolitů. Z nich mají největší význam hnědé a černé uhlí, naopak u ropy a zemního plynu jsme téměř zcela závislí na dovozu.

 

 

ČERNÉ UHLÍ

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 62 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1,5 mld. t, bilančními vyhledanými zásobami 5,9 mld. t a nebilančními zásobami 8,7 mld. t.

Těženo je 8 ložisek s celkovou roční těžbou 12,2 mil. t v roce 2008.

 

 

 

HNĚDÉ UHLÍ

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 54 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 2,6 mld. t, bilančními vyhledanými zásobami 2,2 mld. t a nebilančními zásobami 4,3 mld. t.

Těženo je 9 ložisek s celkovou roční těžbou 47,5 mil. t v roce 2008.

 

 

 

LIGNIT

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 9 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 204,2 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 615,3 mil. t a nebilančními zásobami 156,2 mil. t.

Těženo je jedno ložisko s celkovou roční těžbou 416 tis. t v roce 2008.

 

 

 

ROPA

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 30 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 15,5 mil. t, bilančními vyhledanými zásobami 5,1 mil. t a nebilančními zásobami 10,5 mld. t.

Těženo je 24 ložisek s celkovou roční těžbou 236 tis. t v roce 2008.

 

 

 

URAN

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 7 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 1545 t, bilančními vyhledanými zásobami 19428 t a nebilančními zásobami 114581 t.

Těženo je jedno ložisko s celkovou roční těžbou 261 t U v roce 2008.

 

 

 

ZEMNÍ PLYN

 

 

 

K 31.12.2008 je evidováno 88 ložisek s bilančními prozkoumanými zásobami 4,3 mld. m3, bilančními vyhledanými zásobami 39,8 mld. m3 a nebilančními zásobami 2,0 mld. m3.

Těženo je 41 ložisek s celkovou roční těžbou 168 mil. m3 v roce 2008.

 

 

 

  Použitá literatura

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.