home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ČERNÉ UHLÍ

 

 

 

   Černé uhlí - ortofázní matný typ.

   Hornoslezská pánev, důl J. Fučík, závod Ludvík, sloj č. 13.

   Velikost vzorku 11,5×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

   Černé uhlí (lesklé uhlí páskované).

   Nýřany, Masarykův jubilejní důl, I. sloj. Velikost vzorku 12×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Černé uhlí (matné uhlí páskované) s jílovitým proplástkem při vrchu.

   Hornoslezská pánev, důl J. Fučík, závod Ludvík, sloj č. 14.

   Velikost vzorku 8×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Sapropelit (kenel) s typickým lasturnatým lomem.

   Hornoslezská pánev, důl J. Fučík, závod Ludvík, sloj č. 11, vrchní lávka.

   Velikost vzorku 11×9,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.