home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ANTRACIT

 

 

 

   Černý antracit se silným (až kovovým) leskem.

   Hůry u Českých Budějovic. Velikost vzorku 10×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černý antracit se silným (až kovovým) leskem.

   Doněcká pánev, Ukrajina. Velikost vzorku 10×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Černý antracit karbonského stáří.

   Appalačská pánev, Pensylvánie, USA. Velikost vzorku 8,5×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.