home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ASFALT

 

 

 

   Povlaky, náteky a kapkovitý útvar černého asfaltu na puklinách dolomitu.

   Varín, Slovensko. Velikost výřezu 4×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Povlaky černého asfaltu na puklinách dolomitu.

   Varín, Slovensko. Velikost vzorku 10,5×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Přírodní asfalt s typickým lasturnatým lomem.

   Asfalt Lake, Trinidad. Velikost vzorku 5×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Černý asfalt s typickým lasturnatým lomem.

   Selenicë, Albánie. Velikost vzorku 16×11 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.