home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

AUTUNIT - Ca(UO2)2(PO4)2 · 10-12 H2O

METAAUTUNIT - Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8 H2O

 

 

 

   Agregát vějířů tabulek metaautunitu. Fojtov. Velikost vzorku 4,5×3,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Zelené tabulky autunitu na puklině žuly.

   Ostrov u Tachova. Šířka záběru 5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Drúza žlutých tabulkovitých krystalů metaautunitu.

   Oblast Castelo Branco, Portugalsko. Velikost vzorku 4×3,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Detail předchozího vzorku.

   Velikost udána měřítkem na snímku. Foto J. Jirásek, 2007.