home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

HNĚDÉ UHLÍ

 

 

 

   Hnědé uhlí - ortofázní xylodetritický typ.

   Severočeská pánev, Litvínov, vrt LIH 12, hloubka 21,40 m.

   Velikost vzorku 9×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědé uhlí - ortofázní xylitický typ.

   Severočeská pánev, Most. Velikost vzorku 10×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Hnědé uhlí - detritický typ.

   Sokolovská pánev, Sokolov. Velikost vzorku 11×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.