home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

LIGNIT

 

 

 

   Lignit - hemifázní semidetritický typ.

   Šardice, důl 9. květen. Velikost vzorku 13,5×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

   Lignit - hemifázní xylitický typ (kus kmene stromu, tzv. fošnový lignit).

   Mikulčice, důl Mír. Velikost vzorku 10×6,5 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2008.

   Opačná strana předchozího vzorku.

   Trhliny jsou způsobené rychlým vysycháním materiálu.