home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

OZOKERIT A MINERÁLNÍ VOSKY

 

 

 

   Tuhý hnědočerný ozokerit s mastným až voskovým leskem.

   Wolanka u Boryslavi, Ukrajina. Velikost vzorku 9,5×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Tuhý hnědočerný ozokerit s mastným až voskovým leskem.

   Wolanka u Boryslavi, Ukrajina. Velikost vzorku 13×6,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku