home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

RAŠELINA

 

 

 

   Vysušená rašelina.

   Borkovice, hloubka 2,6 m. Velikost vzorku 9×6,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Vysušená rašelina.

   Soumarský most u Lenory. Velikost vzorku 10×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

   opačná strana předchozího vzorku (v řezu)