home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ROPA

 

 

 

   Různé typy ropy z našich výskytů.

   Vlevo vrt Senné 15, hloubka 1839-1834 m, vpravo vrt Letošov 1,

   hloubka 942-928 m

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.