home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ROPONOSNÉ PÍSKY

 

 

 

   Roponosné písky. Ložisko Athabasca, Alberta, Kanada. 

   Foto s laskavým svolením Syncrude Canada Ltd.