home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

THORIANIT - ThO2

 

 

 

   Černý mírně omletý krystal thorianitu.

   Kondrugala, Sri Lanka. Velikost vzorku 1,6×1,5 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.