home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

THORIT - ThSiO4

 

 

 

   Hnědé zrno thoritu s lasturnatým lomem v pegmatitu.

   Tvedalen, Norsko. Velikost zrna 1,5×1,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Hnědé zrno thoritu v pegmatitu.

   Brevik, Norsko. Velikost vzorku 8×5 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Černé zrno thorianitu v syenitovém pegmatitu.

   Langesund, Norsko. Velikost vzorku 6,5×4,5 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.