home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

URANINIT - UO2

 

 

 

   Ledvinitý agregát uraninitu v kalcitu.

   Rudní revír Rožná-Olší. Šířka vzorku 12 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

   Ledvinitý agregát uraninitu. Škrdlovice.

   Velikost vzorku 7,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Ledvinitý smolně černý agregát uraninitu s dolomitem.

   Jáchymov, důl Svornost. Velikost vzorku 10,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.