home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

SMIREK - metamorfovaná hornina složená z korundu, magnetitu, spinelidů aj.

 

 

 

   Smirek. Ostrov Naxos, Řecko. Velikost vzorku 8×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Smirkovitá hornina složená z hercynitu, korundu a granátu.

   Chlum u Sepekova. Velikost vzorku 8×7 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2009.

 

 

 

   Masivní černá hornina s převahou hercynitu, tzv. ronšperský smirek.

   Poběžovicko. Velikost vzorku 9×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.