home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

VÁPENEC - monominerální sedimentární hornina obsahující více jak 90 % kalcitu (CaCO3)

 

 

   Bituminózní tmavě šedý vápenec s žilkami bílého kalcitu.

   Žernava u Přerova. Velikost vzorku 12×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedý korálový vápenec.

   Calanda, Graubünden, Švýcarsko. Velikost vzorku 13×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Světle šedý organodetritický vápenec.

   Kutná Hora. Velikost vzorku 12×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedý kalový vápenec.

   Černotín. Velikost vzorku 11,5×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Klenec vyštípaný z průhledného kalcitu, Island. Velikost vzorku 5,5×7 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.