home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ČOČKY

(angl. lenses)

 

 

   Hotazel, Kalahari, JAR.

   Tři paralelní čočky oxidovaných sedimentárních silikátů a karbonátů

   manganu v paleoproterozoických sedimentárních horninách pokrytých

   mladými sedimenty pouště Kalahari.

   © P. Láznička, 1991.