home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

HNÍZDA

(angl. nests, pods)

 

 

   Hammam Zriba, Tunisko.

   Hnízdo barytocelestinu s fluoritem, částečně vydobyté, lokalizované

   v horizontu mesozoického slínu. Produkt zatlačování roztoky z horkých

   pramenů. Šířka 5 m.

   © P. Láznička, 2008.