home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

KAPSY

(angl. pockets)

 

 

   Lightning Ridge, Nový Jižní Wales, Austrálie.

   Ložisko drahého opálu Lightning Ridge. Opály vznikly z cirkulujících

   půdních vod a jsou akumulované na trhlinách a v pórech křídových slínů

   ve formě nepravidelných kapes pod úrovní skoro vodorovného

   kontrolního horizontu. 

   © P. Láznička, 2007.