home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

KOMBINOVANÁ TĚLESA

(angl. combined, composite or complex orebodies)

 

 

   Cerro Mercado, Mexiko.

   Železnorudný systém v oligocenní ryolitové kaldeře poblíž města

   Durango. Magnetitová nebo martitová ruda s apatitem (podobná typu

   Kiruna) se vyskytuje jako výplň žil a pravděpodobně jako rudní láva (M1),

   jako zvrstvený magnetit v tufech (M2-M4) a jako bloky martitizovaného

   (tj. na hematit přeměněného) magnetitu na bývalém povrchu (M0).

   © P. Láznička, 1988.