home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

KOMÍNY VYVŘELÝCH HORNIN

(angl. ore chimneys)

 

 

   Finsch, JAR.

   Téměř svislý diamantonosný kimberlitový komín (trubka) v explozivní

   brekcii.

   © De Beers, 2003.