home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

KOMÍNY VYVŘELÝCH HORNIN

(angl. ore chimneys)

 

 

   Rio Blanco-Los Bronces, Andy, Čile.

   Série miocénno-pliocenních hydrotermálních brekcií (Bx1-Bx4) na ložisku

   Rio Blanco-Los Broncos. Starší brekcie (Bx2-Bx4) jsou mineralizovány

   vtroušenými sulfidy Cu, Fe a Mo, zatímco nejmladší vertikální komínová

   brekcie (diatréma Bx1) proráží staršími a je téměř nezrudněná.

   © P. Láznička, 2006.