home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

NEPRAVIDELNÁ TĚLESA

(angl. irregular orebodies)

 

 

 

 

   Thompson, Manitoba, Kanada.

   Foto výchozu ložiska nahoře a řez ložiskem dole.

   Výchoz ložiska niklu obnažený pod slabou vrstvou glaciálních sedimentů.

   Nepravidelná rudní tělesa jsou označena zeleným sprejem.

   Geologický řez ložiskem niklu Thompson. Tektonizovaná čočka peridotitu

   (7) je lemovaná Ni-Fe-Cu sulfidy (pyrhotin, pentlandit, chalkopyrit) a tato

   masivní, brekciovitá a pegmatitická rudnina pokračuje v podobě protáhlé

   zóny v mylonitizované grafitické rule. Metamorfně byly remobilizovány Ni
   z ultrabazika a S ze sedimentů obsahujících pyrit.

   © P. Láznička, 1984 a 2006.