home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

PNĚ

(angl. stocks, columns)

 

 

   a) Solný peň (9) s anhydritovou čepicí (8), ve které mohou být vyvinuta

   ložiska síry, uhlovodíků, infiltrační U-rudy a Pb-Zn zrudnění.

   b) Multifázový komplex granitových kopulí a pňů  (8,9) s ložisky

   vtroušeného kasiteritu, cinvalditu aj. v greisenu (T), pegmatitu (R)
   a v křemenných žilách (L, N, O).

   © P. Láznička, 2004.