home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

RUDNÍ SLOUPY V ŽILÁCH

(angl. ore shoots, ore columns in veins)

 

 

 

   Rosia Montana, Muntii Apuseni, Rumunsko.

   Detailní foto rudy nahoře a řez ložiskem dole.

   Tenká epitermální žilka komplexní bohaté rudy (> 20 g/t Au - růžový

   rodochrozit se žilkou sulfidů uprostřed) protíná brekcii s chudým zlatým

   zrudněním (~ 1,5-2 g/t Au) vázaným na vtroušené sulfidy. Měřítko v cm.

   Geologický řez stejnou lokalitou znázorňující pozici bohatých Au rudních

   žil v nízkoobsahové brekcii diatrémy miocénního vulkanicko-intruzivního

   komplexu

 

   © P. Láznička, 1993, 1998 a 2006.