home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

VRSTVY

(angl. mineralized beds, horizons, strata,

v případě uhlí: seams)

 

 

   Hibbing, Mesabi Range, Minnesota, USA.

   Silná rudní vrstva s magnetitem (M2, černá) je obklopena křemen-

   hematitovou rudou (M1). Jde o proterozoické železnorudné ložisko typu

   BIF - páskované železné rudy s nízkou kovnatostí (okolo 22 % Fe). Pouze

   magnetitová ruda se těží a magneticky upravuje.

   © P. Láznička, 1983.