home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

VRSTVY

(angl. mineralized beds, horizons, strata,

v případě uhlí: seams)

 

 

   Sokolovská pánev, Česká republika.

   Ploše uložená sloj Antonín spodnomiocenního stáří, těžená povrchově
   v lomu Jiří mezi Vintířovem a Lomnicí. Místy dosahuje mocnosti až 30 m, v

   centru pánve spojená se slojí Anežka až 62 m.

   © J. Jirásek, 2006.