home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽILNÍKY

(angl. stockworks)

 

 

 

 

   Muruntau, poušť Kyzyl-Kum, Uzbekistán.

   Detailní foto rudy nahoře a řez ložiskem dole.

   Ložisko zlata s velmi nízkou kovnatostí a zásobami přes 5000 t Au. Zlato

   je zde jemně rozptýlené v arsenopyritu a pyritu, které tvoří vtroušená zrna

   v křemenném žilníku. Matečná hornina je slabě alterovaná šedá

   paleozoická břidlice.    

   © P. Láznička, 1996 a 2006.