home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽILNÍKY

(angl. stockworks)

 

 

 

   Altenberg, Sasko, Německo.

   Velké ložisko cínu těžené od středověku do roku 1991. Kasiterit je zde

   vtroušený v křemenných žilkách a na trhlinách greisenu (M-O) na vrcholu

   (apexu) kupole granitu permského stáří. Altenberská pinka „Pinge“ je těleso

   rozdružené rudniny vzniklé propadem stropu poddolovaného rudního tělesa

   těženého po několik století.

   © P. Láznička, 2006.