home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽÍLY

(angl. veins, lodes)

 

 

   Rossport, Ontario, Kanada.

   Křemenná žíla s prožilky a hnízdy fluoritu a barytu vyplňuje místní zlom v

   archaických migmatitech kanadského štítu. Šířka záběru ~ 3 m.

   © P. Láznička, 1985.